NormaBHP.pl 2014/03

 • Temat numeru
  • Ergonomia w ochronie rąk - Jak dobierać rękawice (4)
   Jednym z działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa pracy jest stosowanie rękawic dobranych pod względem ochronnym oraz ergonomicznym
   Ergonomiczna rękawica ochronna; Dopasowanie rękawic; Nowoczesne wzornictwo i technologie; Rodzaje materiałów; Właściwości antypoślizgowe
  • Jak właściwie dobrać rękawice i obuwie do zagrożeń - test wiedzy (9)
   Zachęcamy Państwa do wypełnienia testu wiedzy z zakresu doboru rękawic i obuwia. Część pytań to pytania zamknięte, w których należy wskazać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Pozostałe to pytania otwarte.
 • Wywiad
  • Bhp w trosce o pracowników (11)
   Rozmowa z Katarzyną Pudlik, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej w Poczcie Polskiej S.A.
 • Warunki pracy
  • Prowadzenie analiz to długoterminowa inwestycja (13)
   Rozszerzenie prowadzonych w przedsiębiorstwach analiz ekonomicznych o elementy, które umożliwiłyby ocenę opłacalności nakładów ponoszonych na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników może być jednym z istotnych stymulatorów poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie.
   Klasyfikacja kosztów bhp; Koszty wypadków przy pracy; Społeczne koszty wypadków przy pracy; Korzyści, okres zwrotu inwestycji
  • Półki siatkowe zwiększą bezpieczeństwo (17)
   Środki ochrony osobistej pracowników i zabezpieczenia związane z infrastrukturą magazynu i jego części składowych są niezbędne, aby zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a firmie - ochronę przed niepotrzebnymi stratami materialnymi i wizerunkowymi.
   Osłony nóg regałów; Półka siatkowa
  • Walka ze stresem w strategiach bhp (18)
   Prewencja oraz ograniczanie stresu związanego z pracą powinny znaleźć właściwe miejsce w strategiach bhp wdrażanych na poziomie przedsiębiorstwa, zwłaszcza przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego - uważają organizacje pracodawców i związków zawodowych.
   Poważny problem społeczny; Możliwy dialog
  • Materiały niebezpieczne trzeba odpowiednio przechowywać (19)
   Gdy procesy produkcyjne wymuszają konieczność przechowywania i transportowania materiałów niestandardowych, w tym chemikaliów czy cieczy niebezpiecznych, trzeba zadbać o spełnienie określonych przez ustawodawcę wymogów i zapewnić odpowiednie wyposażenie magazynu.
   Wanny polietylenowe i stalowe; Pojemniki i kuwety; Skrzyniopalety plastikowe
 • Aspekty prawne BHP
  • Rażące niedbalstwo pracownika obciąża pracodawcę (21)
   Nieprzeszkolenie pracownika oraz brak urządzeń zabezpieczających przy pracy na wysokościach obciążają pracodawcę i są współprzyczyną wypadku przy pracy polegającego na upadku z wysokości. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy pracownik wykonuje te zadania w ramach obowiązków pracowniczych lub na wyraźne polecenie pracodawcy - orzekł Sąd Najwyższy.
   Rażące niedbalstwo; Zawinił również pracodawca; Apelacja i skarga kasacyjny; Związek przyczynowo-skutkowy; Ustalenie przyczyn podjęcia pracy; Współprzyczyna wypadku
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocenę ryzyka zawodowego trzeba aktualizować (24)
   Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, należy zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń, które spowodowały ten wypadek.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Odzież ochronna powinna być wygodna (25)
   Odzież ochronna to niezbędny element wyposażenia każdego fachowca. Jest równie potrzebna jak profesjonalne narzędzia. Odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej pomogą ustrzec cię przed wszelkimi urazami, o które w czasie wzmożonych remontów i prac budowlanych nietrudno.
   Dobra inwestycja; Ubranie to podstawa; Jakość na pierwszym planie; Praktycznie i swobodnie
  • Zleceniobiorcy nie trzeba zapewniać odzieży roboczej (27)
 • Praca na wysokościach
  • Między komfortem a bezpieczeństwem pracy (28)
   Praca na wysokościach wymaga specjalnych rozwiązań, które zapewnią pracownikom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Nabiera to szczególnego znaczenia podczas przenoszenia cięższych i większych przedmiotów ułożonych na regałach magazynowych czy też półkach sklepów wielkopowierzchniowych.
   Pomost jezdny z jednym lub dwoma wejściami; Kompaktowy pomost jezdny do zadań specjalnych; Bezpieczeństwo ponad wszystko
 • Rozwój osobisty/szkolenia
  • Szkolenia bhp mają zmieniać postawy i zachowania (30)
   Ponieważ człowiek i jego zachowanie na stanowisku pracy to najczęstsze przyczyny wypadków, pracodawcy poszukują nowatorskich metod szkoleń, które wspierałyby kształtowanie postaw zorientowanych na bezpieczeństwo i rozwijały odpowiednie kompetencje.
   Trener - moderator; Projektowanie szkoleń; Analiza potrzeb; Organizacja szkolenia; Ocena efektywności szkoleń; Profilaktyka; Jak zachęcać ludzi do zapobiegliwości - podstawowe wskazówki
 • Dobre praktyki
  • Bezpieczeństwo to dynamiczny proces (33)
   Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie  AkzoNobel w pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństw.
   Bezpieczne bariery; Ruch wewnątrzzakładowy
  • Lider dba o bhp (35)
   Silne przywództwo w zakresie bhp wykazywane przez liderów oraz zaangażowanie kierownictwa CEMEX umożliwiają egzekwowanie przepisów i zasad oraz wewnętrznych standardów bhp w firmie. Zostały one opracowane i opisane w programie Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy.
   System zarządzania bhp CEMEX; Program Legacy - autorskie szkolenie CEMEX; Czynny udział pracowników w tworzeniu procedur; "Dlaczego" - podstawowe pytanie zespołu powypadkowego; Istotne zmiany na przestrzeni 10 lat
  • O bezpieczeństwie na sportowo (38)
   Zorganizowanie gry na PlayStation w rękawicach ochronnych to jedno z nietypowych działań, jakie podjęła Kompania Piwowarska, aby przyciągnąć uwagę pracowników i utrzymać wysokie standardy w dziedzinie bhp.
   O bezpieczeństwie nietypowo; Ukryte niebezpieczeństwa pracy biurowej; Bhp za kierownicą
 • Pierwsza pomoc
  • Kurs udzielania pierwszej pomocy - część 11 - Bóle w klatce piersiowej (41)
   W pierwszej pomocy nagłe dolegliwości związane z sercem są określane jako bóle w klatce piersiowej. Na poziomie pierwszej pomocy nie ma potrzeby rozróżniania zachorować typu zawał lub inne jednostki chorobowe związane z nieprawidłową pracą serca ze względu na to, że postępowanie we wszystkich przypadkach będzie takie samo.