Polityka Społeczna 2018/02

 • Polacy zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia w Polsce – ujęcie zasobowe (1)
  • Populacja osób zniechęconych bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia
  • Dyskusja i rekomendacje dla polityki gospodarczej
 • Istota kosztów transakcyjnych – przykład działania kwotowego systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – Pigou contra Coase (8)
  • Bezrobocie oraz niska aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami jako tło problemu
  • Podatek Artura Cecila Pigou
  • Teoremat Ronalda Coase
  • Regulacja systemu – Podatek Pigou czy negocjacje Coase?
  • Efekty zewnętrzne, koszty społeczne i koszty transakcyjne
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Osoby długotrwale pozostające bez pracy w opinii pracowników PUP i OPS (15)
   • Pozostający długo bez pracy – próba zdefiniowania pojęcia
   • Zarys konceptu badania
   • Opinie pracowników PUP i OPS na temat osób pozostających długo bez pracy
  • Problem migracji w grupie ratowników medycznych (24)
   • Cel pracy
   • Materiał i metody
   • Wyniki
  • Motywacje wolontariuszy w Polsce (29)
   • Metodologia badania
   • Metodyka badania
   • Struktura motywacji wolontariuszy
   • Determinanty motywacji wolontariuszy
 • Recenzje (36)
 • Diariusz Polityki Społecznej

Polityka Społeczna - cały wykaz