Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/02

  • Aktualności (8)
   Zmiany w Kodeksie pracy; Główne przyczyny wypadków przy pracy; ZUS wstrzymuje wypłaty zasiłków chorobowych; Konice prosperity na rynku PR; Ostrożni ze zmianą pracy; Pracować w Google! Menedżerowie wciąż zatrudniani; "Millennials" martwią się o pracę; Chcemy realizować się w pracy; Kontrole PIP; Wykształcenie a praca zawodowa Polaków; Ranking irytujących zachować sprzątaczek
 • Temat miesiąca
  • Choroby związane z pracą - sytuacja w Polsce (10) Choroby zawodowe w Polsce; Główne problemy zdrowotne związane z pracą; Służba medycyny pracy - czy raczej ochrony zdrowia pracujących - w obliczu nowych wyzwań
 • BHP
  • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia przy robotach ziemnych (16)
   Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia robót ziemnych; Projektowanie, organizacja bezpieczeństwa pracy i ochrony przy robotach ziemnych
  • Dźwigniki samochodowe pod dozorem (29)
   Prawo unijne; Zanim zaczniemy użytkować; Odpowiedzialność; Minimalne wymagania
  • Nadzór rynku - ocena zgodności część III. Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku (31)
   Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku; Oddawanie do użytku
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku technika leśnika (37)
 • Biologia/Chemia
  • Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej w laboratoriach badawczych część II. Ochrona układu oddechowego, oczu i twarzy (22)
   Jak dobrać środki ochronne układu oddechowego pracownikom laboratoriów? Jakie są wymagania wobec ochron układu oddechowego? Rodzaje środków ochrony układu oddechowego; Gdzie i kiedy w laboratoriach stosowanie środków ochrony twarzy i oczu jest niezbędne? Rodzaje sprzętu ochrony oczu i twarzy w laboratorium
 • Dobre Praktyki
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz jakości szkoleń w dziedzinie bhp - na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej (26)
 • Psychologia Pracy
  • Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku montera konstrukcji budowlanych - ocena ryzyka zawodowego