Problemy Jakości 2016/03


 • Ocena zawartości źródeł odnawialnych w opakowaniach poprzez system certyfikacji
  W dziedzinie produkcji materiałów opakowaniowych wdrażane są nowe technologie i biotechnologie bazujące głównie na biomasie. Jak wskazują oceny cyklu życia światowych zasobów surowców nieodnawialnych, coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne itd., to czynniki, które kształtują nowe trendy w projektowaniu opakowań. Coraz częściej obserwuje się poszukiwania alternatywnych do ropy naftowej źródeł materiałowych, szczególnie takich, które charakteryzują się korzystniejszymi dla środowiska wskaźnikami emisji gazów cieplarnianych (tzw. wskaźnikami carbon footprint).
 • Z prasy zagranicznej
  Która z form marketingu szeptanego jest najskuteczniejsza. Marketing szeptany występuje wówczas, gdy klienci nieodpłatnie dzielą się z innymi ludźmi informacjami na temat swoich doświadczeń związanych z zakupami lub konsumpcją. Ten rodzaj komunikacji uważany jest za znacznie bardziej skuteczny niż reklamy oraz inne narzędzia promocyjne.
 • Patologiczne zachowania pracowników w aspekcie jakości środowiska pracy
  W artykule omówiono wyniki badania na temat patologicznych zachować w środowisku pracy. Badanie zrealizowano wśród osób pracujących (studentów) i objęło ono takie zagadnienia, jak: pracoholizm, "wypalenie zawodowe", mobbing, a także poziom tolerancji respondentów dla wybranych przejawów zachowań patologicznych. Publikacja ma charakter doniesienia z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych analiz.
 • Jakość w procesie pakowania
  W opracowaniu poruszono problem jakości produktów żywnościowych oraz opakowań. Głównym celem artykułu było umiejscowienie znaczenia jakości w procesie pakowania żywności na przykładzie galaretek. Badania przeprowadzono w jednym z polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego i obserwacji.
 • Test personifikacji opakowania i jego zastosowanie
  W literaturze i w środowisku specjalistów do spraw marketingu oraz opakowań trwa dyskusja na temat wpływu opakowań na decyzje konsumenta. Podczas tej dyskusji pojawiają się takie problemy i kwestie, jak osobowość opakowania, jego psychologiczna wartość i personifikacja. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tego zjawiska w świetle doświadczeń wybranych konsumentów. Artykuł prezentuje wrażenia powstałe pod wpływem opakowań, w tym koloru i kształtu.