Problemy Jakości 2018/04

 • Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001
  Niniejsze analizy dotyczące zarządzania środowiskowego, a dokładnie normy ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania, są kontynuacją badań nad standardami z zakresu zarządzania (przeprowadzono już badania dotyczące ISO 9001 – w prezentowanych analizach zastosowana została analogiczna procedura badawcza i zestaw pytań badawczych).
 • Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce
  Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządzania w wybranym obszarze systemu, obejmujący cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Natomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów (uczestników) prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych – co może mieć wpływ m.in. na jakość życia polskiego społeczeństwa – realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł. Struktura tego systemu nakreślona jest w aktach prawnych zawierających programy strategiczne.
 • VARIA
  20 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera. „Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.
 • Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne
  Wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną muszą brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych. Aby zapewnić ciągłość działania i istnienie w przyszłości, muszą utrzymywać zrównoważoną i uczciwą działalność. Oznacza to prowadzenie tej działalności w zgodzie z oczekiwaniami stron zainteresowanych, a w tym w zgodności z wymaganiami prawa i innymi regulacjami, do których przestrzegania organizacja się zobowiązała. Większość zarządzających firmami lub instytucjami publicznymi codziennie, przed podjęciem każdej decyzji, analizuje intuicyjnie ryzyko biznesowe, reputacyjne czy np. ryzyko niespełnienia wymagań prawnych.
 • Z działalności Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT
  W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system zarządzania energią oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncentruje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej firmy z uwzględnieniem stałego spełniania szczególnie wymagań prawnych.