Problemy Jakości 2017/04


 • O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jarosławem Wołejszo.
 • Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce
  Celem artykułu jest wskazanie przyczyn problemów związanych z pozyskiwaniem danych oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz analizę danych transakcyjnych, ofertowych oraz katastralnych. W artykule omówiono cechy rynku nieruchomości warunkujące jakość informacji, źródła danych o nieruchomościach i zaproponowano sposób badania rynku. Wskazano także, jakie czynności powinny zostać podjęte, aby poprawić dostępność informacji, a tym samym zredukować różnice pomiędzy cenami transakcyjnymi a wartością i zmniejszyć ryzyko inwestowania w nieruchomości. Rozwiązaniem problemu jakości danych może być utworzenie kompleksowej bazy danych o nieruchomościach w całym kraju.
 • Podarunki jako narzędzie budowania wysokiej jakości relacji biznesowych
  Celem artykułu jest opisanie specyfiki wręczania podarunków (prezentów) na rynku w Polsce, a także ocena wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. W rozważaniach autorzy wykorzystali metodę krytycznej analizy literatury, a także wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 lokalnych przedsiębiorstw. Badanie zrealizowano metodą częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych.
 • Złoty Inżynier 2016
  27 lutego 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki.
 • Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w szkole wyższej
  Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w szkole wyższej, na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak i prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników uczelni podczas jego implementacji. W pierwszej części artykułu skupiono się na podstawowych założeniach systemu, głównych zasadach, jakimi kierowano się podczas prac wdrożeniowych oraz działaniach wykorzystanych do zminimalizowania najczęściej towarzyszących temu problemów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety internetowej, skierowanej do ogółu pracowników uczelni. Zebrane w wyniku ich realizacji dane dowiodły wysokiej świadomości ogólnych zalet systemu zarządzania jakością, jak i poparcia dla jego wdrożenia w uczelni. Wskazały jednocześnie na bezwzględną konieczność połączenia prac wdrożeniowych z realizacją szkoleń na jego temat, czego wagę podkreślała zdecydowana większość pracowników.