Problemy Jakości 2017/03


 • Arkana cyberbezpieczeństwa. Przebieg cyberincydentów
  Praktycznie nie ma tygodnia bez informacji o kolejnym potężnym cyberataku. W momencie pisania niniejszego tekstu na świecie wciąż dyskutowane jest domniemane zaangażowanie hakerów pozostających na rządowym żołdzie, w fałszowaniu wyników wyborów w USA i Niemczech oraz luka "Cloudbleed", w wyniku której swoje hasła powinni zmienić użytkownicy półtora miliona serwisów chronionych przez jedną z największych firm informatycznych. W Polsce przede wszystkim analizuje się atak na kilka banków, który nastąpił po nieautoryzowanym zmodyfikowaniu strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)...
 • Dualizm zarządzania jakością w szarek strefie
  Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w  związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania.
 • Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych - studium przypadku
  W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych.
 • III Europejski Kongres Jakości - spotkaj się z najlepszymi!
  W czym tkwi tajemnica sukcesu firm, jak zainspirować do dalszego działania, w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz skutecznie zadbać o jakość swojego życia - to zagadnienia, które będą poruszane podczas III Europejskiego Kongresu Jakości. To również doskonała okazja, by spotkać się z najlepszymi menedżerami biznesu reprezentującymi najwyższe standardy zarządzania i nawiązać nowe kontakty.
 • Marketingowy potencjał polskich nabywców finalnych a ich oczekiwania związane z jego wykorzystywaniem
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potencjałem marketingowym nabywców finalnych i ich oczekiwaniami dotyczącymi jego wykorzystywania przez oferentów. Dążono w nim do zweryfikowania 2 następujących hipotez badawczych: respondenci nie wykazują gotowości do dzielenia się swoim potencjałem marketingowym z oferentami; respondenci nie zwracają uwagi na pochodzenie produktu. Na podstawie wyników badań empirycznych określono zakres tych oczekiwań i dokonano ich hierarchicznego uporządkowania.
 • Opinie o książce dr n. ekon. Miry Lisieckiej-Biełanowicz pt. "Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia" Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016, stron 172
  Autorka omawia koncepcję zarządzania relacjami, która stanowi zoperacjonalizowaną formę idei zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. Treścią zarządzania relacjami są działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów i poprawy konkurencyjności. Podjęta w pracy problematyka relacji, w tym sposobów komunikowania się w organizacjach ochrony zdrowia jest ważna, aktualna i nie do końca rozwiązana. Autorka wskazuje sposoby doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem możliwości tkwiących w komunikacji. W pracy określono w sposób czytelny cele poznawcze i badawcze pracy. Cele te zostały zrealizowane. Autorka przedstawia podstawowe problemy, ważne dla systemu ochrony zdrowia, podkreślając znaczenie zdrowia jako wartości społecznej.
 • Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce
  Cykl artykułów w Problemach Jakości nr 1-2017, pod wspólnym tytułem "25 lat jakości w Polsce", omawia 25 lat działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 • Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10 i możliwości ich implementacji w organizacji
  Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 mających zastosowanie do ryzyka i szans oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością organizacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano analizę terminologii oraz wprowadzonych przez normę wymagań dotyczących ryzyka. W części empirycznej przedstawiono propozycję prostej metodyki zarządzania ryzykiem, opracowanej na podstawie doświadczeń wynikających z badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów AQAP1 i WSK2, w których zarządzanie ryzykiem jest obligatoryjne.
 • Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001
  Artykuł prezentuje rysujące się na świecie tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Autor analizuje dynamikę tych badań na przestrzeni lat, pokazuje wokół jakich obszarów nauki się one koncentrują, które ośrodki naukowobadawcze, badacze, kraje i czasopisma są najistotniejsze w tym zakresie. Poruszona jest także kwestia istotnych obszarów tematycznych, które dominują w badaniach nad normą ISO 9001.Analizy były przeprowadzone na zbiorze danych pobranym z bazy Scopus i dotyczą artykułów naukowych i konferencyjnych z lat 1988 - 2015.
 • TOP automotive 2016 - II edycja Konferencji już za nami
  Konferencja TOP auromotive 2016 odbyła się na początku grudnia ub.r. we Wrocławiu.
 • Z prasy zagranicznej