Promotor BHP 2010/07-08

 • Flesz
  • Nowości (6)
 • Temat numeru: Ochrona przed porażeniem prądem
  • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (8)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wg metody Risk SCORE. Elektromonter linii przesyłowych (14)
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Osłony i urządzenia zabezpieczające maszyny (18)
   • Podstawowe techniki ratownicze w dostępie linowym (23)
  • Higiena pracy
   • Utrzymanie czystości w zakładach spożywczych - cz. I (28)
  • Zapobieganie zagrożeniom
   • Normalizacja europejska dla bezpieczeństwa w górnictwie - cz. II (31)
   • Przygotowanie do ewakuacji (34)
  • Szkolenia
   • Jaka szkoła dla BHP-owca? (38)
  • Ratownictwo i ochrona zdrowia
   • Bezpieczeństwo nie tylko podczas urlopu (40)
 • Ergonomia
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym ze sposobem wykonywania pracy przez murarza - cz. IV.
   Analiza zadaniowa obciążenia narządu ruchu wykonywanymi zadaniami (42)
  • Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników hipermarketów.
   Odpowiedni sprzęt i jego właściwe wykorzystanie (45)
 • Prawo
  • Ryzyko stwarzane przez czynnik biologiczny (48)
 • Dobre praktyki
  • Modernizacja dla bezpieczeństwa (50)
 • Sylwetki bezpieczeństwa
  • Narzędzia dla BHP-owca (53)
 • Ochrona środowiska
  • ISO 14001 w pytaniach i odpowiedziach (54)