Promotor BHP 2010/09

 • Flesz
  • Nowości (8)
 • Temat numeru: Ochrona kończyn dolnych
  • Bezpieczne obuwie (10)
  • Przegląd obuwia ochronnego (15)
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Ocena ryzyka zawodowego wg metody PHA. Transport ręczny (18)
   • Badanie ESNER (20)
   • Fazy i skutki mobbingu (24)
   • Podstawowe techniki transportu stosowanego w dostępie linowym (17)
   • Pranie - rozwiązanie tradycyjne czy nowoczesne? (30)
  • Higiena pracy
   • Utrzymanie czystości w zakładach spożywczych - cz. II (33)
  • Ratownictwo i ochrona zdrowia
   • NIE dla biernego palenia w miejscu pracy (40)
  • Szkolenia
   • Humanista i inżynier (42)
  • Zapobieganie zagrożeniom
   • Gdy grożą nam bombą... (44)
 • Ergonomia
  • Ergonomia dla niepełnosprawnych (48)
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym ze sposobem wykonywania pracy przez murarza - cz. V.
   Szacowanie zadaniowe ryzyka ergonomicznego (50)
 • Dobre praktyki
  • W centrum wielkiej aglomeracji (52)
 • Sylwetki bezpieczeństwa
  • BHP-owiec jako dobry doradca (54)
 • Ochrona środowiska
  • Polityka środowiskowa zgodna z normą ISO 14001 (56)