Promotor BHP 2012/05

 • Flesz
  • Nowości (8)
   Automat do dystrybucji środków ochrony indywidualnej SAVE PRO; Nóż bezpieczny AUTO RETRACT HT8; NEOSEC - Maksimum ochrony, minimum kosztów; KIT Solutions; Rękawice ochronne dla spawaczy Żubr Premium; 
 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (10)
   Działania "Promotora BHP";  Konferencja "Bezpieczna praca na wysokości"; "Partnerstwo dla prewencji - Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów"; Kultura bezpieczeństwa pracy a prewencja wypadkowa;
 • Świat
  • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (16)
  • Zmniejszanie absencji pracowników (16)
  • Podwyższona widzialność i trudnopalność (16)
  • Najnowsza maska chroniąca drogi oddechowe (16)
 • Temat numeru - Ochrona przed hałasem
  • Hałas w środowisku pracy (18)
   Źródła hałasu w środowisku pracy; Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka; Ocena narażenia na hałas w środowisku pracy - wartości dopuszczalne; Metody zwalczania hałasu; Redukcja hałasu u źródeł jego powstawania; Środki ochrony zbiorowej; Działania o charakterze administracyjnym i organizacyjnym; Środki ochrony indywidualnej; Aktywne metody redukcji hałasu 
  • Metody ograniczenia hałasu maszyn i urządzeń (27)
   Hałas maszyn, rodzaje, przyczyny powstawania, wpływ na człowieka; Metody ograniczania hałasu maszyn i urządzeń; Eliminacja zagrożenia; ŚOI; Projektowanie środków ochrony środowiska pracy przed hałasem 
  • Kabiny akustyczne dla przemysłu (31)
   Obudowy akustyczne; Kabiny akustyczne 
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora maszyn drogowych według metody Risk SCORE (33)
   • Ochrona zbiorowa czy zabezpieczenia indywidualne? Cz. 2 (38)
    Jak dzielimy zabezpieczenia?; Jaki wybrać typ asekuracji pionowej?; Jakie są sposoby asekuracji poziomej? 
   • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe od elektryczności statycznej - cz. I (43)
    Zagrożenie pożarowe i wybuchowe; Energia zapłonu; Przykłady zagrożeń 
   • Profesjonalny program ochrony rąk (artykuł promocyjny) (47)
   • Dobór rękawic i obuwia ochronnego do czynników zagrożenia (48)
    Podstawowe ustalenia; Wymagania i oznakowanie; Konstrukcje 
 • Technologie
  • Indywidualne ochronniki słuchu (50)
   Poszukiwanie rozwiązań; Indywidualne ochronniki słuchu; Zalety inwestycji w indywidualne ochronniki słuchu 
  • Skanowanie sylwetki - pomiary krawieckie dla odzieży roboczej (52)
   Pomiary za pomocą skanera; Technologia; Zalety skanowania 3D 
 • Psychologia
  • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie pracy (53)
   Mowa ciała a nawiązywanie kontaktów; Komunikacja niewerbalna a pierwsze wrażenie; Spójność komunikacji; Podział komunikatów niewerbalnych 
 • Ergonomia
  • Jak zdrowo przetrwać w biurze do emerytury - rzecz o ergonomii stanowisk pracy (57)
  • Ergonomiczna analiza stanowiska komputerowego - program ErgoEaser - cz. V (60)
 • Ochrona środowiska
  • Substancje niebezpieczne w zakładach produkcyjnych (62)
 • Sylwetki bezpieczeństwa
  • Inwestycja w wiedzę to potencjał do rozwoju - wywiad z Michałem Gomolińskim (64)