Promotor BHP 2012/06

 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (6)
   Konferencja "Warunki pracy w Polsce - fakty i mity"; Zarządzanie ŚOI - konferencja ARIS; Szkolenia: zarządzanie ŚOI/ATEX; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie" 
 • Świat
  • Targi Safety and Health Expo 2012 (8)
  • Likwidacja przedsiębiorstwa z obawy przed dochodzeniem (8)
  • Detekcja gazu w przemyśle (8)
  • Niezapowiedziane inspekcje bezpieczeństwa (9)
  • Bezpieczeństwo młodych pracowników (9)
  • Rękawica Youngstown Pro XT (9)
 • Flesz
  • Nowości (10)
   Rękawice antyprzecięciowe CHAINEXTRA; Stopper ELA II; Bluza ostrzegawcza MULTI NORM FR61; 
 • Temat numeru - Zagrożenia mechaniczne
  • Zagrożenia mechaniczne w pracy (12)
   Rozwiązania konstrukcyjne; Techniczne środki ochrony zbiorowej; Osłony - wymagania; Urządzenia ochronne; Zagrożenie dla oczu - odpryski ciał stałych; Rodzaje środków ochrony oczu i twarzy chroniących przed odpryskami ciał stałych; Wskazówki dotyczące doboru środków ochrony oczu i twarzy; Odzież chroniąca przed przecięciem, przekłuciem i otarciem; Ochrona kończyn dolnych przed zagrożeniami mechanicznymi; Ochrona rąk przed czynnikami mechanicznymi; 
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tokarza wg PN-N-18002:2011 (22)
   • Ochrona zbiorowa czy zabezpieczenia indywidualne? Cz. III (28)
    Jakie mogą być błędy w doborze i montażu siatek asekuracyjnych? Jak uniknąć błędów w przypadku systemów pionowych? Jak właściwie dobrać poziomy system asekuracyjny, aby uniknąć błędu w trakcie projektowania? Czy rozstaw słupków lub punktów pośrednich systemu ma wpływ na bezpieczeństwo? Czy można zastosować system, który nie ma certyfikatu badań kontrolnych? Czy istotne jest miejsce instalacji systemu na dachu?
   • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe od elektryczności statycznej - cz. II (32)
    Występujące w otaczającym nas środowisku ładunki elektrostatyczne mogą wpływać bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo i zdrowie, mogą też być przyczyną znacznych strat materialnych. Dostępne przepisy i dokumenty normalizacyjne oraz publikacje dają wytyczne, jak zwalczać zagrożenia wynikające z istnienia ładunków elektrostatycznych i w jaki sposób określać poziom i rodzaj tych zagrożeń.
   • Dostosowanie odzieży roboczej do letnich warunków atmosferycznych (36)
    Wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe na zewnątrz budynków. Wystawieni są oni wtedy szczególnie na działanie czynników atmosferycznych, które mogą być uciążliwe zarówno zimą, jak i latem. Szczególnie w przypadku osób pracujących fizycznie w lecie warto  zwrócić uwagę, czy odzież robocza jest dostosowana do warunków letnich.
   • Jedną nogą w lecie. Dostosowanie obuwia i skarpet do warunków letnich (38)
    Wysoka temperatura podczas letnich upałów może dać się we znaki pracownikom narażonym na oddziaływanie warunków atmosferycznych. O komforcie cieplnym decyduje także w dużej mierze dobór odpowiednich butów i skarpet. 
  • Zdrowie
   • Zapewnij swoim pracownikom stały dostęp do wody pitnej (40)
    W Polsce w ciągu ostatnich lat rośnie dbałość o bezpieczeństwo pracowników. Wciąż istnieją jednak pewne obszary w zakresie ogólnego bezpieczeństwa pracowników i wydajności pracy niekontrolowane dostatecznie. Jednym z takich obszarów jest prawidłowe nawodnienie pracowników w ciągu dnia pracy i zapewnienie dostępu do wody pitnej. 
   • Strzeż się kleszcza (42)
  • Prawo
   • Wymagania dotyczące odzieży dla zespołów ratownictwa medycznego (44)
    Parametry, jakie powinna spełniać odzież używana przez członków zespołów ratownictwa medycznego, określa rozporządzenie ministra zdrowia. Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ważne są tylko do końca 2012 roku. 
  • Zarządzanie
   • Nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (48)
    Nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem oparty jest na implementowaniu działań ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu niekorzystnych skutków wykonywanej przez pracowników pracy, a w szczególności na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. 
 • Psychologia
  • Komunikacja werbalna w procesie pracy (50)
   Ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy ma umiejętność skutecznego komunikowania się między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska. Proces ten polega na przemiennym stawaniu się nadawcą i odbiorcą.
 • Ergonomia
  • Jak zdrowo przetrwać w biurze do emerytury - rzecz o ergonomii stanowisk pracy intelektualnej - cz. II (53)
   Z różnych badań wynika, że po 5 latach pracy w pozycji siedzącej od 50% do 60% pracowników biurowych skarży się na dolegliwości bólowe, które wynikają właśnie z ich trybu pracy i z każdym kolejnym rokiem stażu pracy ten odsetek rośnie.
 • Dobre praktyki
  • Zwrot w stronę bezpieczeństwa (55)
   Po prywatyzacji w WSK PZL-Rzeszów zaszedł szereg zmian na płaszczyźnie dbałości o bezpieczeństwo pracy. Wdrożono m.in. program zasad kardynalnych, który został opracowany w oparciu o analizy wypadków oraz skali ich ciężkości i skutków.