Promotor BHP 2012/07-08

  • Flesz (6)
   PIXA 3R - przeciwwybuchowa latarka z akumulatorem; Tkanina antystatyczna ELTRON 120, 180, 250; Kaseta spawalnicza SR 584; Maski pełnotwarzowe FORCE 10 I FORCE 12 
  • Wydarzenia (8)
   Posiedzenie Zarządu Głównego OSPS BHP - relacja; II Kongres służby BHP; Konferencja OSPS BHP i OPI Katowice; Szkolenia; Piknik BHP w Olsztynie;  
 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo w procesach magazynowych (10) Manewrowanie środkami transportu; Przeładunek; Przyjmowanie i wydawanie jednostek ładunkowych, składowanie 
  • Uwaga, pieszy w magazynie (20)
   Gdy dojdzie do wypadku z powodu brawury, nieuwagi operatorów lub niewłaściwej organizacji pracy, to poszkodowane są najczęściej osoby postronne. Jakie przepisy chronią zatrudnionych w magazynach i jakie kroki może podjąć pracodawca, aby zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom z udziałem wózków widłowych? 
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika transportu ręcznego (22)
   • Za kierownicą - bezpieczeństwo kierowcy w transporcie towarów niebezpiecznych (26)
    Najczęstszym powodem wypadku związanego z transportem towarów niebezpiecznych jest błąd człowieka. Dlatego niezwykle ważne jest, aby poznać pożądany profil kierowcy samochodu przewożącego towary niebezpieczne, ale także ogólny profil kierowcy-operatora.
   •  
  • Analiza wypadku
   • Gdy tymczasowe jest niebezpieczne... (30)
    Nawet krótka zmiana organizacji miejsca pracy przekształca warunki pracy i istniejące w zakładzie zagrożenia. To może doprowadzić nawet do ciężkiego wypadku, którego analiza przedstawiona jest w artykule 
  • Szkolenia
   • Dobre praktyki w szkoleniach BHP (32)
    Jak uczą się dorośli? Czy skuteczne szkolenie osób dorosłych jest w ogóle możliwe? Przedstawiamy założenia efektywnego szkolenia BHP oraz przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie. 
 • Technologie
  • Krok naprzód - najnowsze technologie produkcji podeszwy (36)
  • Kiedy liczy się każda sekunda... (artykuł promocyjny) (37)
 • Prawo
  • Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych (38)
   Zgodnie z życzeniami Czytelników analizujemy na łamach "Promotora BHP" najnowsze akty prawne 
  • Problemy z kontrolą ŚOI zaczynają się... przed kontrolą (artykuł promocyjny) (41)
  • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych dyrektywy narzędziowej (42)
   Stan dostosowania maszyn do wymagań minimalnych w Polsce; Najważniejsze zalecenia dyrektywy; Od czego zacząć? Jak udokumentować dostosowanie maszyny? 
 • Zarządzanie
 • BiPoint - dystrybutor artykułów BHP na miarę oczekiwań! (artykuł promocyjny) (45)
 • Ergonomia
  • Jak przetrwać w biurze do emerytury - składowanie i użytkowanie dokumentów - cz. I (46)
   Często zupełnie zapomnianą kwestią ergonomii biurowej jest optymalna organizacja przestrzeni miejsca pracy intelektualnej pod kątem przechowywania dokumentów oraz szybkiego i ergonomicznego do nich dostępu.
  • Zagrożenia w pracy muzyka instrumentalisty - cz. I (48)
   Sformułowanie problemu, Metoda REBA 
 • Psychologia
  • Asertywne funkcjonowanie w pracy - cz. I (50)
   Asertywna postawa w środowisku pracy może przynieść wiele korzyści. Na pewno ułatwi sprawną komunikację ze współpracownikami, przełożonymi lub klientami, a jednocześnie pozwoli niwelować ewentualne manipulacje z ich strony 
 • Dobra praktyki
  • Innowacyjne urządzenia w służbie BHP (53)
   Japońska filozofia doskonalenia w służbie bezpieczeństwu; Innowacyjne urządzenia; Komfort pracownika i ochrona środowiska
  • Świat (56)
   Miejsce pracy bez dymu papierosowego; Azbest i praca zmiano9wa - przyczyny nowotworów; Alkohol i budowa nie idą ze sobą w parze; Rakotwórcze spaliny diesla; Czerwiec miesiącem bezpieczeństwa