Promotor BHP 2013/11

 • Flesz
  • Flesz (6)
 • Temat numeru
  • Jak transportować bezpiecznie ładunek, czyli dobór i eksploatacja zawiesi (7)
   Odpowiedni dobór i eksploatacja zawiesi stanowią fundament bezpiecznego transportu ładunku. Jak prawidłowo powinien przebiegać transport danego ładunku, tak by nie stwarzał on zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników?
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika zajmującego się odśnieżaniem dachów (12)
   Prace osób, które zajmują się odśnieżaniem dachów, związane są z wykonywaniem obowiązków przy niskich temperaturach, na wysokości powyżej 3 m. Na jakie ryzyko zawodowe narażone są osoby odśnieżające dachy?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Ochrona rąk w laboratorium chemicznym przy pracach z aparaturą analityczną (14)
   W niniejszym artykule omówiono podstawowe zagadnienia ułatwiające prawidłowy dobór rękawic ochronnych do prac w laboratoriach chemicznych, w tym prac z aparaturą analityczną.
  • Przenośne mierniki gazów - cz. I (18)
   Coraz częściej w swojej pracy spotykamy się z koniecznością monitorowania atmosfery, w którą chcemy wejść lub w której przebywamy.
  • Ochrona wzroku przed światłem laserowym - cz. I
   Lasery zaczęły być szeroko wykorzystywane w medycynie oraz przemyśle właściwie od momentu swojego pojawienia się. Było to spowodowane możliwościami, jakie daje duże skupienie energii w bardzo małym obszarze.
  • Pobudzanie motywacji do bezpiecznej pracy - cz. II (22)
   Aby zidentyfikować problem, należy poznać jego źródło. Ważne jest tutaj znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakich środków użyć, aby zmotywować pracowników do bezpiecznej pracy?
  • Stosowanie drabin - zasady bezpiecznej pracy - cz. II (24)
   Jak zapewnić bezpieczną pracę przy użytkowaniu drabin? Jak wygląda ocena ryzyka na stanowisku osoby współpracującej przy wykorzystaniu drabin?
  • Wpływ zimnego środowiska na dynamikę pracy - jakich materiałów należy używać do produkcji odzieży na okres jesienno-zimowy (27)
   Wykonywanie prac na otwartej przestrzeni w okresie jesienno-zimowym w naszym klimacie naraża pracownika na działanie bardzo niesprzyjających warunków pogodowych. Jakich materiałów należy użyć do produkcji odzieży przeznaczonej do prac w okresie jesienno-zimowym?
  • Organizacja bezpiecznej pracy oraz ochrony osób i mienia w placówkach sądowych (30)
   Głównym zagrożeniem w placówkach sądowych są zagrożenia związane z grupą przestępczą. Odpowiednio zorganizowany system bezpieczeństwa, który uwzględnia środki zwalczania zagrożeń, może zminimalizować skutki lub udaremnić działania przestępcy.
  • Bezpieczeństwo ludzi i towarów w transporcie drogowym. Transport zewnętrzny (34)
   Jak kształtują się statystyki zdarzeń wypadkowych w transporcie drogowym za 2011 i 2012 rok? Jakie odnotowano przyczyny wypadków występujące najczęściej? Jak należy postępować, a czego nie robić, w razie nieszczęśliwego wypadku drogowego?
 • Bezpieczeństwo - Szkolenia
  • Po co nam system ratowniczy? - cz. I (38)
   System pierwszej pomocy ma na celu zapewnienie w jak najkrótszym czasie udzielenia ratunku osobie, które go potrzebuje. Natychmiastowa reakcja wyprzedza służby ratownicze o pięć minut.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Epilepsja fotogenna w pracy biurowej (42)
   Padaczka, jako najczęściej występująca choroba przewlekła ośrodkowego układu nerwowego, należy do grupy chorób wysoce "stygmatyzujących" pacjenta. Niekorzystnie wpływa na jego zdolności poznawcze, skupienie się w pracy, utrudnia także samo jej znalezienie.
 • Prawo
  • Regulacje prawne związane z substancjami, procesami technologicznymi i czynnikami o działaniu rakotwórczym (45)
   Substancje chemiczne, procesy technologiczne i czynniki o działaniu rakotwórczym, mutagennym w obecnych realiach stanowią duży problem z punktu widzenia przedsiębiorców-pracodawców.
 • Ergonomia
  • Ergonomia na stanowisku informatyka
   Umieszczenie monitora pod odpowiednim kątem od linii wzroku, przerwy po każdej godzinie pracy przeznaczone na wykonanie ćwiczeń rozluźniających czy siedzenie dynamiczne to tylko niektóre ze wskazówek związanych z ergonomią  pracy informatyka.
 • Psychologia
  • Mobbing w miejscu pracy - cz. I (51)
   Z przykrością należy stwierdzić, iż mobbing, będący zjawiskiem patologicznym, od wielu lat występuje w zakładach pracy. Jakie są przyczyny mobbingu? Kogo w potocznym rozumieniu określa się mianem mobbera?
 • BHP w Pigułce
  • Rzetelna ocena czy efekt nieostrożnego narcyzmu autora? (54)
   Odpowiedzialność za słowa powinna przyświecać nie tylko dziennikarzom i publicystom, których artykuły możemy czytać na łamach naszych gazet i czasopism. Ta sama odpowiedzialność dotyczy nas, techników, inżynierów, magistrów i innych osób, które....
 • Wydarzenia (56)