Promotor BHP 2016/07-08

W bieżącym, lipcowo-sierpniowym, numerze tematem przewodnim wydania jest bezpieczna praca w oczyszczalni ścieków. W wydaniu m.in. instruktaż stanowiskowy dla pracownika biurowego, bezpieczeństwo prac ręcznych transportowych, zasady kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych.

 

 • Temat Numeru
  • Jak pracować bezpiecznie w oczyszczalni ścieków? (7)
   Wysokoefektywne procesy oczyszczania ścieków z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych nie zastąpiły obecności pracownika w oczyszczalni. Zagrożenia pozostają wciąż te same. Jak właściwie zadbać o bezpieczną i higieniczną pracę obsługi oczyszczalni? Inwestować - edukować i wymagać - połączenie tych elementów może pozwolić na spokój pracownika i pracodawcy.
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Na jakie ryzyko jest narażony maszynista/elektryk w oczyszczalni ścieków? (13)
   Na stanowisku maszynisty/elektryka występuje wiele zagrożeń - zarówno biologicznych, fizycznych, jak i psychofizycznych. Dlatego tak ważna jest odpowiednio sporządzona ocena ryzyka na tym stanowisku.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Instruktaż stanowiskowy dla pracownika biurowego (16)
   W artykule przedstawiono zagadnienia prawne i praktyczne dotyczące szkoleń BHP, a następnie w sposób szczegółowy omówiono zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracownika biurowego.
  • Zasady kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych (20)
   Niniejszy materiał porusza kwestię właściwego przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych. Jaką aparaturę pomiarowo-kontrolną należy zastosować, a także jak powinny wyglądać zasady BHP?
  • Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych (24)
   Ręczne prace transportowe występują praktycznie w każdym zakładzie pracy, w mniejszym lub większym stopniu (Produkcja, logistyka, biuro). Bezpieczeństwo prac transportowych jest obszarem bardzo złożonym, gdyż związane są z nim zagadnienia prawne, organizacyjne, techniczne, które muszą być spełnione przez organizującego ręczne prace transportowe. Nie można zapomnieć, że rola pracownika wykonującego ręczne prace transportowe jest też bardzo duża, a w jej ciągłym poprawianiu - nieodzowna.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Niebezpieczne nakładarki kleju (29)
   W październiku 2013 r. w zakładzie branży drzewnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku przy obsłudze, tj. myciu walcowej nakładarki kleju.
 • Praktyczne Narzędzia
  • Wysłuchiwanie dzieci po wypadkach w szkole - metodyka postępowania (32)
   Każdy rodzic chciałby, aby szkoła, do której uczęszcza jego dziecko, była bezpieczna. Niestety każdego roku w placówkach szkolnych zgłaszane są liczne przypadki agresji wobec uczniów oraz wypadki na terenie szkoły. Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom, głównie tym, którzy reprezentują służbę BHP wchodzącą w skład zespołów powypadkowych działających w szkołach, metod wysłuchiwania poszkodowanych w wypadkach dzieci.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Wiele hałasu o... tak wiele! (36)
   Mimo że ważniejsze skutki ekspozycji na hałas określono już w latach 60. XX wieku, hałas w XXI wieku jest wciąż jednym z głównych wyzwań z zakresu zdrowia publicznego.
 • Prawo
  • Ochrona wynagrodzenia po śmierci pracownika (39)
   Wynagrodzenie za pracę, pełni funkcję alimentacyjną a więc zapewniającą źródło utrzymania pracownika i jego rodziny, stąd też jest chronione w szczególny sposób przed utratą, obniżeniem lub nieterminową wypłatą.
 • Ergonomia
  • Wózki, paleciaki, taczki vs. zdrowie pracownika (43)
   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000.26.313) z późniejszymi zmianami (2000.10.04 i 2009.04.22) za "ręczne prace transportowe" uznaje każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników. Artykuł prezentuje zasady ergonomii w tego typu pracach.
 • Psychologia
  • Komunikacja werbalna w procesie pracy (47)
   Umiejętności komunikacji odgrywają podstawową rolę w procesach kierowania, zarządzania i pracy z innymi. Chociaż wszyscy na co dzień się porozumiewamy, to dobre przekazywanie informacji innym ludziom i bezbłędne odbieranie tego, co mówią nam inni, jest pewną sztuką.
 • Listy do Redakcji
  • Usytuowanie rurociągu przy szafie sterowniczej - pytanie od Czytelnika (50)
 • ABSURDY BHP
  • Dział III - wypadki przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy (51)
   Zapraszamy do trzeciej już odsłony absurdów bhp. Tym razem przyjrzymy się wypadkom przy pracy.
 • Przegląd Porównawczy
  • Przegląd porównawczy ochron słuchu (54)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (61)
 • Flesz
  • Flesz (66)