Serwis Prawno-Pracowniczy 2013/05

 • AKTUALNOŚCI
  • Nowe osoby mogą przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń (5)
  • Deklaracje PFRON - nowe rozporządzenie (5)
  • Nowy Portal Statystyczny ZUS (5)
  • Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (8)
 • KALEJDOSKOP KADROWEGO (9)
 • WSKAŹNIKI (11)
 • O TYM SIĘ MÓWI
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy (13)
 • TEMAT MIESIĄCA - NOWELIZACJA USTAWY EMERYTALNEJ
  • Zmienione zasady pobierania świadczeń emerytalnych (14)
 • PRAWO PRACY
  • Kontrole ZUS i PIP w zakładzie pracy (16)
  • Korzyści dla zatrudniającego osobę czasowo zarządzającą przedsiębiorstwem (18)
  • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika (cz. 2) (20)
  • Urlopy dla rodziców w 2013 r. (22)
 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
  • Większe limity wpłat na III filar (25)
  • Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach (27)
 • UNIA EUROPEJSKA
  • Co obejmuje zakaz dyskryminacji w zakresie warunków wynagradzania? (29)
 • WYNAGRODZENIA
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za 1 dzień pracy (31)
  • Rekompensata za godziny nadliczbowe (33)
  • Jakie koszty stosować od 1 stycznia 2013 r. do pracownika i osoby na umowie cywilnoprawnej (35)
 • Z WOKANDY
  • Obowiązki wobec ZUS przy dodatkowej umowie-zleceniu z pracownikiem (37)
 • LISTY (38)
 • INDEKS TEMATYCZNY
  • Kontrole (16)
  • Elastyczne formy zatrudnienia (18)
  • Stosunek pracy (20)
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem (22)
  • Ubezpieczenia emerytalne i rentowe (27)
  • Równe traktowanie (29)
  • Wynagrodzenie (31)
  • Choroba pracownika (31)
  • Godziny nadliczbowe (33)
  • Podatki (35)
  • Zakłady opieki zdrowotnej (37)