• Новини
  • Світ праці на нашому континенті, включно з островами
  • Світ за морями
 • Думки
  • Право на грошовий еквівалент і невикористану щорічну відпустку – погляди ЄС та країни
  • Відпустка для навчання та проходження професійної експертизи для основних медичних професій
 • Практика
  • Вихідна допомога у разі припинення трудового договору внаслідок попередження про внесення змін
 • Судова практика Верховного Суду
 • Таблиця тез
  • Трудові справи ОСНП 2023
  • Питання соціального забезпечення ОСНП 2023
 • Прецедентне право Суду ЄС
  • Зобов'язання роботодавця щодо інформації
 • Судова стаття
  • Звільнення офіцера за порушенням слуху без оцінки його індивідуальних можливостей виконувати покладені на нього завдання як прояв прямої дискримінації за ознакою інвалідності.

Monitor Prawa Pracy (Монітор трудового права) - весь список