• Aktualności
  • Świat pracy na naszym kontynencie, włączając wyspy
  • Świat za morzami
 • Opinie
  • Prawo do ekwiwalentu pieniężnego a coroczny niewykorzystany urlop wypoczynkowy – perspektywy unijne i krajowe
  • Urlopy szkoleniowe i urlopy na egzaminy zawodowe dotyczące głównych zawodów medycznych
 • Praktyka
  • Odprawa pieniężna w razie rozwiązania umowy o pracę wskutek wypowiedzenia zmieniającego
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Tabela tez
  • Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP 2023
  • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych OSNP 2023
 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Artykuł odorzeczniczy
  • Zwolnienie funkcjonariusza z powodu dysfunkcji słuchu bez oceny indywidualnej zdolności do pełnienia powierzonych mu zadań jako przejaw bezpośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz