Z obecnością człowieka w środowisku pracy nieodłącznie wiąże się narażenie na oddziaływanie czynników szkodliwych. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na te czynniki.