Aktualności BHP 04/2014 - wydanie specjalne

 • Instrukcja IBWR
  • Z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót trzeba zapoznać pracowników (2)
 • Składowanie i magazynowanie
  • Informacje o składowanych materiałach należy umieszczać w widocznych miejscach (3)
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Dźwignik nożycowy podlega dozorowi technicznemu (4)
  • Składowanie a przechowywanie materiałów palnych (5)
 • Temat numeru
  • Ręczne przemieszczanie towarów - wymagania i dopuszczalne normy (6 i 7)
 • Prace ziemne
  • Rozpoczęcie prac ziemnych wymaga zaznajomienia się z rodzajem gruntu (8)
 • Rusztowania
  • Reklama na rusztowaniu wymaga uwzględnienia siły parcia wiatru (9)
 • Prace na wysokości
  • Praca na wysokości wymaga stosowania środków chroniących przed upadkiem (10 i 11)
 • Chemia na budowie
  • Pracodawca musi informować o właściwościach chemicznych stosowanych materiałów (12)