Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/05

 • Badania świadomości społecznej na temat geologicznego składowania CO2 w Polsce
  Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla, powoduje powstawanie nowych technologii, które mają na celu ograniczenie wpływu spalania paliw kopalnych na atmosferę. Pomimo technicznego zaawansowania technologii jednym z kluczowych wymogów jej wprowadzania może okazać się akceptacja społeczna. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań społeczeństwa polskiego nt. ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery metodą jego geologicznego składowania (CCS). Wyniki przeprowadzonych badań pokazały w większości akceptację tej metody, aczkolwiek dalej w dużym stopniu występuje problem braku jej znajomości oraz związanego z tym braku zdecydowania. Analiza wyników badań wykazała również potrzebę aktualizacji programów nauczania w zakresie ochrony środowiska.
 • Głębienie oraz pogłębianie szybów w polskim górnictwie w latach 2000-2017
  Artykuł przedstawia ilościowe zestawienie inwestycji w zakresie głębienia i pogłębiania szybów w Polsce w latach 2000-2017, w porównaniu do lat wcześniejszych oraz omawia innowacyjne rozwiązania techniczne, które zastosowano przy ich realizacji.
 • Koncepcja metody oceny odporności sieci uzbrojenia terenu na wpływy eksploatacji górniczej
  Ocena odporności sieci uzbrojenia (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej) na wpływy eksploatacji górniczej ma istotne znaczenie ze względu na ochronę powierzchni na terenach górniczych. Odporność rurociągów sieci uzbrojenia zależy głównie od takich czynników, jak: stan techniczny, zastosowane zabezpieczenia na deformacje podłoża i ich aktualne zdolności kompensacyjne oraz możliwość szybkiej naprawy zaistniałego uszkodzenia. Doświadczenia praktyczne wskazują, że dokładna ocena czynników wpływających na odporność sieci jest w przypadku starszych rurociągów rozdzielczych trudna do zrealizowania ze względów technicznych, a wykonywanie badań terenowych nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. W artykule przedstawiono zarys uproszczonej metody oceny odporności statycznej rurociągów sieci uzbrojenia na wpływy eksploatacji górniczej.
 • W tym zawodzie siedzenie za biurkiem nie grozi
 • Filmy o górnictwie mają już prawie 100-letnią historię. Pierwszy z nich powstał w 1920 roku