Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/10

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w wierceniach obrotowych
  W artykule przedstawiono rozwój technologii i narzędzi, jaki w ostatnich latach nastąpił w wierceniach kierunkowych. Opisano zalety i wady powszechnie stosowanych systemów RSS, ich wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych robót, czas wiercenia otworów i co za tym idzie – zmniejszenie kosztów realizacji projektów.
 • Aspekty stosowania mechanicznych urządzeń zastępujących obudowę indywidualną na skrajnych odcinkach ścian i urządzeń do mechanizacji likwidacji wyrobisk przyścianowych za frontem ścian
  Artykuł przedstawia wybrane przykłady zastosowania w JSW KWK „Knurów-Szczygłowice”, uzyskane doświadczenia oraz spostrzeżenia, wynikające z wykorzystywania na skrajnych odcinkach ścian mechanicznych urządzeń zastępujących obudowę indywidualną i do mechanizacji likwidacji wyrobisk przyścianowych za frontem ścian. Na przykładzie wybranych ścian i chodników przyścianowych zaprezentowano czynniki utrudniające ich stosowanie i korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia pracochłonności.
 • Zmiany w zakresie uprawnień obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  W artykule przedstawiono ewolucję przepisów w sprawie szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, która dokonywała się na przestrzeni wielu lat w Polsce. Omówiono ostatnie zmiany przepisów dotyczących uprawnień do obsługi najpopularniejszych maszyn stosowanych w odkrywkowych zakładach górniczych.
 • Szachy pokoleniowe z piłką w tle
 • Mistrzowie górniczego sportu
 • Dobre praktyki w żwirowniach i piaskowniach – jak zadbać o cenne gatunki roślin i zwierząt

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz