Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/11

 • Rzeczywistość zanurzeniowa. Konferencja VR Tech Summit (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Kolejne dofinansowanie dla gier wideo
  • NAWA już aktywna
  • Ponad 28 mln zł dofinansowania w konkursie BEETHOVEN 2
 • Come on KOMON! Konferencja na temat mobilności osób niepełnosprawnych (3)
  Celem konferencji "Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych jako czynnik aktywności społecznej i zawodowej" było po pierwsze podsumowanie i ocena aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, które poprzez zdolność samodzielnego kierowania pojazdem samochodowym chcą być aktywne społecznie i zawodowo. Drugim celem było przedstawienie konkretnych propozycji i rozwiązań organizacyjnych, które przyczynią się do radykalnej, a zarazem pozytywnej zmiany w tym zakresie.
 • 20 razy sztuka. XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (4)
  Jubileuszowa XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbyła się w Rzeszowie oraz Mielcu (zostało zorganizowane wspólnie przez PZL Mielec i CIOP-PIB), było doskonałą okazją do pewnego rodzaju podsumowania wszystkich dotychczasowych edycji, ale i do zapowiedzi kolejnych, jako że nowych wyzwań w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy i jej ergonomią wciąż nie brakuje - nawet liderom w tej dziedzinie.
 • W zdrowiu do mety. Konferencja na temat kompleksowego podejścia do zarządzania zdrowiem (7)
  Zmiany demograficzne na rynku pracy, a także ewolucja przepisów prawa dotyczących m.in. progu wieku emerytalnego, sprawiają, że zatrudnienie pracowników w wieku 50 lat i więcej staje się coraz bardziej pożądaną kwestią. Pracownicy ci wymagają jednak odpowiedzialnego i kompleksowego podejścia do zarządzania zdrowiem - wg niektórych nawet bardziej niż bezpieczeństwem - w pracy. Odpowiedź, jak robić to efektywnie, można było znaleźć podczas Forum Zdrowego Biznesu, którego pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu, a druga - w listopadzie w Katowicach.
 • Dobór rękawic do ochrony przed zagrożeniami występującymi przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych (8)
  W artykule przedstawiono powszechne zagrożenia, mogące występować przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych. Na podstawie analizy czynności, wykonywanych na różnych stanowiskach pracy, można stwierdzić, że główne zagrożenia związane są z działaniem czynników mechanicznych, termicznych i chemicznych. Na podstawie przyjętego podziału występujących zagrożeń zaproponowano wskazówki doboru rękawic ochronnych.
 • Dostosowanie Systemów Zarządzania BHP do wytycznych wynikających z normy ISO/DIS 45001.2 (13)
  Trwające od 2013 roku prace nad przygotowaniem nowej normy międzynarodowej dla Systemów Zarządzania BHP, ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use, wchodzą obecnie w ostatni etap. Oczekuje się, że nowa norma zostanie opublikowana w roku 2018. Dostosowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) do wymagań nowej normy będzie wymagało dokładnej analizy już wdrożonych procesów i praktyk zarządzania. W artykule przedstawiono ogólną strukturę Systemu Zarządzania BHP według nowej normy i zwrócono uwagę na wymagania w odniesieniu do wybranych procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które zostały rozszerzone lub uszczegółowione w stosunku do wymagań formułowanych w normach obecnie istniejących.
 • Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym (16)
  Jednym z problemów współczesnego przemysłu kosmetycznego jest zapewnienie wymaganej czystości mikrobiologicznej kosmetyków, a co za tym idzie konieczność uwzględniania w recepturach kosmetycznych substancji konserwujących. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane konserwanty i mechanizmy ich działania, a także uregulowania prawne odnoszące się do środków konserwujących w kosmetykach. Omówiono także działania niepożądane substancji konserwujących, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmetyków, ale także dla ich użytkowników, a więc niemal całej populacji.
 • System aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrody szklane, wykorzystujący algorytm rotacyjny (21)
  Jedną z funkcji przegród szklanych, powszechnie stosowanych m.in. w budownictwie, jest ograniczanie hałasu. Przegrody takie charakteryzują się jednak małą izolacyjnością akustyczną dla dźwięków o niskich częstotliwościach. W artykule przedstawiono koncepcję wielokanałowego systemu aktywnej redukcji hałasu, umożliwiającego redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego przenikającego przez przegrodę szklaną. System bazuje na sieci neuronowej, której uczenie realizuje zmodyfikowana wersja algorytmu wstecznej propagacji błędu wykorzystująca algorytm rotacyjny. Omówiono budowę i zasadę działania systemu, a także przedstawiono wyniki jego badań symulacyjnych.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Systemowe zarządzanie bhp na wyższym poziomie (26)
   Poprawa skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście wymagań międzynarodowej normy ISO 54001 była tematem obrad Rady ochrony Pracy, które odbyły się w Sejmie 24 października 2017 r. Norma ta jest obecnie opracowywana, a jak poinformowała dr inż. Zofia Pawłowska - kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB, finalizacji prac nad tym dokumentem oczekuje się w lutym 2018 r.
  • ZUS i KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy (27)
   Na swoim listopadowym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy zapoznała się z charakterystyką działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych, podejmowanych przez ZUS oraz KRUS. Przedstawiciel CIOP-PPIB przedstawił informacje o udziale Instytutu w programie ZUS, którego istotą jest dofinansowanie przedsiębiorstw w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
 • Podsumowanie kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" (2016-2017) (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Kwalifikacje oraz staż pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi - nowe rozporządzenie
  • Kierujący lotami - nowe rozporządzenie
  • Agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych i przyczep chłodni - dodatkowy egzamin
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Na jakich zasadach ZUS nalicza wysokość emerytury od października 2017 r.?
  • Co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim?
  • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o emeryturę po ukończeniu 60/65 lat?
  • Co ma największy wpływ na najkorzystniejszy moment przejścia na emeryturę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)