Inspektor Pracy 2018/04

 • W Sejmie RP
  • O służbie bhp i społecznej inspekcji pracy (3)
   Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy było wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na posiedzeniu plenarnym 19 marca br. w siedzibie Sejmu.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • O barierach prawnych w działalności PIP
  • Konferencja prasowa w ministerstwie pracy
  • Grupy robocza SLIC
  • Wizyta delegacji norweskiej
  • O bezpiecznym środowisku pracy
  • Narzędzia informacyjne
  • Dyrektywa maszynowa
 • Z dziennikarzami o zakazie handlu (7)
 • Większość sklepów nie handlowała w niedzielę (7)
 • Północna droga inspekcji pracy (8)
  Program współpracy bilateralnej inspekcji pracy Polski i Norwegii pozwolił lepiej poznać metody pracy naszych kolegów z północy. Choć działamy bardzo podobnie, różnimy się w szczegółach, a rozwiązania podpatrzone w Norwegii można przenieść na nasz grunt, z pożytkiem dla państwa i obywateli
 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych (cz. II)  (12)
  Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudniani przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
 • Z mediami o niedzielnym handlu (18)
 • W świadectwie mają być fakty (20)
  Spór o sprostowanie treści świadectwa pracy nie jest właściwym trybem badania zasadności rozwiązania stosunku pracy przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę
 • Badania lekarskie pracowników w Austrii (22)
  Artykuł powstał w wyniku udziału autorki w programie wymiany inspektorów pracy, organizowanym przez SLIC w październiku 2017 r. Podczas tygodniowej wizyty studyjnej w austriackim Linz odbywały się kontrole zakładów, w których pracownicy są narażeni na czynniki szkodliwe, w szczególności czynniki chemiczne. Kontrole prowadzono w związku z realizacją przez austriacki urząd kampanii  SLIC na lata 2017-2018, dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagennych.
 • Cudzoziemcy bez zezwoleń (25)
  Kontrole legalności zatrudnienia przeprowadzone w grudniu 2017 r. przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku ujawniły kilkudziesięciu cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych przez lokalnych pracodawców.
 • Dodatkowe techniczne środki ochronne (26)
  Techniczne środki ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi dzielimy na dwie zasadnicze grupy: środki odgradzające, czyli osłony i środki nieodgradzające, czyli inne urządzenia ochronne (tzw. czułe wyposażenie ochronne). Trzecią grupę środków ochronnych stanowią tzw. środki wspomagające czy też uzupełniające, określane także mianem dodatkowych środków ochronnych.
 • Z archiwum "Inspektora Pracy" (30)
 • Współdziałanie inspektorów pracy z organizacjami zawodowymi robotniczymi (30)
 • Kontrola olsztyńskich PGR (31)
 • Nowości wydawnicze PIP (32)
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelnie niebezpieczne kotwy (36)