Inspektor Pracy 2017/09

 • Żegnaj, Szefie! (3)
 • Odszedł przyjaciel... (4)
 • Rada Ochrony Pracy X kadencji (7)
 • Mam poczucie spełnienia. Rozmowa z Januszem Śniadkiem, przewodniczącym Rady Ochrony Pracy. (8)
 • (Nie)realna wola stron w relacjach cywilnoprawnych (11)
  Wola stron; O kontrolach zleceniobiorców; Doświadczenia skargowo-sądowe
 • Projekt polskiej i norweskiej inspekcji pracy (14)
 • Dwutorowa zmiana mentalności. Rozmowa z Jarosławem Leśniewskim, dyrektorem Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP. (15)
 • Lubuskie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (17)
 • "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2017 (18)
 • Zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych (20)
  Problematykę wypadków przy pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych podjęto ze względu na powszechność wykonywania pracy w tych nietypowych formach zatrudnienia oraz szereg luk prawnych i niedoskonałości jej uregulowania, które powodują nieuzasadnione ograniczenie rzeszy osób w zakresie ochrony wypadkowej.
 • Nowa kadra inspektorskiej rodziny (24)
  73. aplikacja inspektorska zakończyła się złożeniem przez jej abiturientów państwowego egzaminu w dniach 23-25 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 • Inspektor pracy na tropie (25)
  Kontrole prowadzone w ramach instytucji łącznikowej wydają się sprawdzianem wielu pozornie mało znaczących zagadnień. W ten sposób udaje się jednak wykryć różne nadużycia, niektóre z nich wykraczają poza sferę delegowania pracowników.
 • Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym (28)
  W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Podmiotem odpowiedzialnym za zmiany w środowisku, a zatem zainteresowanym ich ewentualnym minimalizowaniem, jest prowadzący zakład o dużym ryzyku.
 • Wypadki w warsztatach samochodowych (32)
  Na stanowiskach pracy w warsztatach samochodowych występuje wiele zagrożeń, które mogą prowadzić do poślizgnięcia i upadku, przygniecenia, skaleczenia, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia termicznego, pożaru czy zaprószenia oczu niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
 • Prawa u podstaw. Rozmowa z Małgorzatą Wojdą, kierownikiem Oddziału w Chełmie, OIP w Lublinie (35)
 • Wypadek przy pracach szczególnie niebezpiecznych (36)