Inspektor Pracy 2017/10

 • Wiesław Łyszczek głównym inspektorem pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Zrównoważone środowisko
  • Gala konkursu "Lodołamacze"
  • Bhp w przyszłości
  • O środkach ochrony indywidualnej
  • Na uroczystościach święta budowlanych
  • Spotkanie w OPZZ
  • Z partnerami społecznymi
 • XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę (6)
 • Praca mnie nie męczy. Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Danutą Koradecką (7)
 • Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią (11)
  Zdaniem Komisji Europejskiej usankcjonowane przez polskiego ustawodawcę prac wzbronionych dla wszystkich kobiet, a nie tylko dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, było niezgodne z dążeniem do zapewnienia równouprawnienia płci, w szczególności w zakresie dostępu do zatrudnienia.
 • O współpracy polskiej i norweskiej inspekcji pracy (15)
  Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii spotkali się 28-29 września 2017 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, gdzie odbyło się seminarium poświęcone delegowaniu pracowników i legalności zatrudnienia. Szefowie obu urzędów podpisali porozumienie o dwustronnej współpracy.
 • Bliżej norweskiej inspekcji pracy (17)
  Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w strukturach Norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy w Oslo, w dniach 11-14 września br., odbyła się w ramach projektu współpracy bilateralnej z Urzędem Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii. W tej części projektu "Delegowanie pracowników i legalność zatrudnienia. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń służb nadzoru nad warunkami pracy Polski i Norwegii" udział wzięło ośmiu inspektorów pracy z siedmiu okręgowych inspektoratów pracy i Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Na polskich i norweskich budowach (18)
 • Środki ochrony zbiorowej (20)
  Wykonywanie prac na wysokości, zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych, niesie ze sobą wielkie ryzyko i znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy. błędy w organizacji tego rodzaju prac i zaniedbania podczas samej ich realizacji mogą się okazać tragiczne w skutkach.
 • Element redukcji ryzyka (22)
  Zgodnie z postanowieniami art. 215 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych (26)
  Nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń występujących przy pracach związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych to główna nieprawidłowość stwierdzana przez inspektorów pracy podczas kontroli.
 • Inwestycja w kulturę bezpieczeństwa na budowach (31)
  Ponad 250 studentów uczestniczyło w seminarium w ramach programu prewencyjnego "Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie", zorganizowanym po raz trzeci przez Politechnikę Białostocką, we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku.
 • Pracuję legalnie (33)
  Zjawisko pracy "na czarno" to jeden z najistotniejszych problemów polskiego rynku pracy. Potwierdzają to kontrole prowadzone przez inspektorów pracy, tylko w 2016 r. nielegalne zatrudnienie stwierdzono w ponad 9 tys. przypadków, czyli w co trzecim kontrolowanym podmiocie. Rozpoczęta 20 września br. trzyletnia kampania informacyjno-edukacyjna PIP "Pracuję legalnie!" ma na celu kształtowanie w tym zakresie świadomości prawnej osób zatrudniających i zatrudnianych.
 • Nagrodzone gospodarstwa rolne (34)
 • Biblioteka (35)
 • Lekkomyślność przyczyną uszkodzenia oka (36)