Lekarz Medycyny Pracy 2018/09

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich kierowców. Część 3 (2)
  W części 1 i 2 artykułu, zamieszczonych w numerach 7 i 8 „Lekarza medycyny pracy” przedstawiono zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań lekarskich kierowców, w szczególności w zakresie badania narządu wzroku kierowców, narządu słuchu, chorób układu oddechowego, chorób układu sercowo-naczyniowego.
 • Wykonywanie badań lekarskich po okresie wymaganym przez przepisy dotyczące chorób zawodowych (4)
  Czy przedstawione przez pracownika po upływie okresu narażenia zawodowego wyniki badania lekarskiego mogą doprowadzić do zakwestionowania decyzji odmawiającej stwierdzenia u tego pracownika choroby zawodowej? Czy dopuszczalne jest wykonywanie badań lekarskich po okresie wymaganym przez przepisy dotyczące chorób zawodowych?
 • Stwierdzenie choroby zawodowej alergicznego nieżytu nosa u pracownika mającego kontakt z farbą drukarską (7)
  W wykazie chorób zawodowych pod pozycją 12 figuruje choroba zawodowa alergicznego nieżytu nosa. Kiedy możliwe jest stwierdzenie tej choroby zawodowej u pracownika, w którego środowisku pracy występują potencjalne alergeny w postaci farby drukarskiej, płynu do mycia drukarek, czy proszku kserograficznego?
 • Zatrucia alkoholem metylowym w środowisku pracy (11)
  Alkohol metylowy (metanol, alkohol drzewny, karbinol) to najprostszy związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze chemicznym CH3OH. Został odkryty w 1661 roku przez Roberta Boyle’a. Do 1923 roku otrzymywany był wyłącznie w wyniku destylacji rozkładowej drewna. Obecnie uzyskuje się ten związek syntetycznie głównie z gazu syntezowego. Jego szerokie zastosowanie skłania do zastanowienia nad zagrożeniami, jakie stwarza dla pracowników.
 • Przestrzeganie procedury stosowania środków ochrony osobistej w przypadku wystąpienia zagrożenia zakażeniem prątkiem gruźlicy w szpitalu (13)
  Gruźlica jest chorobą zakaźną (bakteryjną) i zaraźliwą. Jest chorobą wielonarządową, atakuje wszystkie narządy i tkanki, ze szczególną predyspozycją do układu oddechowego.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz