Lekarz Medycyny Pracy 2017/03

W aktualnym numerze m.in. Czy jednostki orzecznicze wydając orzeczenia lekarskie w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej, powinny posiadać pełnię wiedzy na temat sposobu wykonywania pracy przez pracownika? Co zrobić w sytuacji, gdy orzeczenia lekarskie zostały wydane przed sporządzeniem karty oceny narażenia zawodowego?

 

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy (1)
 • Współistnienie zawodowych i pozazawodowych czynników ryzyka rozwoju choroby (8)
  • Czy ogólne zagrożenia zdrowotne, których powiązanie z osobą pracownika nie zostało wykazane, mogą skutecznie wykluczyć związek charakteru pracy z procesem chorobowym rozpoznanym u pracownika i to w taki sposób, że wykluczają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby w wyniku wykonywanej pracy?
  • Czy domniemanie związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem choroby a wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na jej powstanie może zostać obalone również wówczas, gdy wykazane zostanie współistnienie pozazawodowych czynników ryzyka powstania choroby?
 • Wydanie orzeczenia lekarskiego przed sporządzeniem karty oceny narażenia zawodowego (4)
  • Czy jednostki orzecznicze wydając orzeczenia lekarskie w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej, powinny posiadać pełnię wiedzy na temat sposobu wykonywania pracy przez pracownika?
  • Co zrobić w sytuacji, gdy orzeczenia lekarskie zostały wydane przed sporządzeniem karty oceny narażenia zawodowego?
 • Coraz mniejsza liczba osób kierowanych decyzją administracyjną na badania w celu weryfikacji posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Poprawa stanu zdrowia i świadomości społecznej? Nie do końca (10)
  W ostatnich kilku latach, po licznych nowelizacjach prawnych odnośnie badań lekarskich (i nie tylko) dotyczących zarówno ubiegających się jak i posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, systematycznie spada liczba osób kierowanych decyzją administracyjną do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy celem weryfikacji predyspozycji zdrowotnych w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.
 • Łódzkie ostrzeżenie (13)