Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/17

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Od 1 stycznia 2016 r. osoba nieubezpieczona, która urodzi dziecko, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 1000 zł
  • W jakim terminie można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne w związku ze zmianami w oskładkowaniu umów zlecenia
  • Czy pracownica na urlopie wychowawczym ma prawo do dopłaty do wczasów pod gruszą
  • Jaki dokument musi przedstawić żona, by dostać odprawę pośmiertną po mężu
  • Czy można odwołać pracownika korzystającego z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem
 • Aktualności
  • Zmiany w kompetencjach podmiotów uczestniczących w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
  • Zmiany w przepisach dotyczących określenia substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  • Kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych
  • Zmiany w przepisach dotyczących występowania w miejscu pracy czynników chemicznych
  • Wyższe dodatki z tytułu wysługi lat i urlopy szkoleniowe dla strażaków PSP
  • Nowe zasady przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
  • Nowy sposób dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
  • Zmiany w kadencyjności prezesów Sądu Najwyższego
  • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  • Zmiany w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  • Zmiany w kształceniu zawodowym
  • Nowe zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego
  • Wyższy mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego dla aplikantów kuratorskich
  • Zmiany w praktycznym kształceniu zawodowym
  • Ułatwienia w uzyskiwaniu przez uczelnie uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich
  • Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie wątpliwości podatkowych i kontroli
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Wygłoszenie wykładu może być przedmiotem umowy o dzieło
 • Temat numeru
  • Rewolucja w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem - najnowsze zmiany w Kodeksie pracy
 • Prawo Pracy
  • Czy pracownik wykonujący pracę przez 33 miesiące na umowę na czas określony po zmianie przepisów od razu otrzyma stałą umowę
  • Czy pracownik niepełnosprawny może pełnić dyżur w domu
  • Czy można kontrolować telepracownika bez jego zgody
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy można uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym składniki zmienne wypłacone w dłuższym okresie niż 3 miesiące
  • Jak pomniejszyć zagraniczną dietę o zapewnione posiłki
  • Kiedy pracodawca może żądać od pracownika oświadczenia o powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak prawidłowo skorygować dane przekazane na formularzu ZUS ZSWA
  • Czy zwrot kosztów dojazdu pracownika na szkolenie podlega oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Komu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego po zmianach
  • Jak obliczyć zasiłek chorobowy pracownikowi pracującemu w nocy
 • BHP w Firmie
  • Czy można zawszeć umowy o wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z kilkoma firmami medycznymi
 • Spis treści dodatku: Sposób na płace
  • Najciekawsze interpretacje podatkowe w 2015 r. - 20 stanowisk MF z komentarzem