Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/24

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak święta w styczniu 2016 r. wpływają na wymiar czasu pracy
  • Jak od 1 stycznia 2016 r. opodatkować odszkodowanie za zakaz konkurencji i odprawę, sfinansowane przez budżet państwa
  • Jaki współczynnik ekwiwalentowi stosować w 2016 r.
  • Kogo może rozliczyć płatnik z podatku rocznego, jeżeli złożono PIT-12
  • Czy odpowiedzialność za bhp pracowników powinna być określona w umowie o pracę ich kierownika
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika przyłapanego na współpracy z konkurencją
  • Jakie premie bierze się pod uwagę przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Aktualności
  • Brak prawa do rokowań zbiorowych członków korpusu służby cywilnej nie narusza konstytucji
  • Zmiany w szkoleniu strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej
  • Nowy wzór zawiadomienia o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Zmiany w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej
  • Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty
  • Zmiany w dokumentowaniu prawa do zwolnienia z pdof uposażeń funkcjonariuszy międzynarodowych instytucji
  • Nowy wzór informacji składanej przez pracowników organów podatkowych
  • Nowy wzór legitymacji służbowej pracowników izby skarbowej
  • Krótsza praktyka zawodowa wymagana do wykonywania szczepień ochronnych
  • Zapewnienie finansowania nowych form doskonalenia nauczycieli
  • Nowy podatek od odpraw otrzymywanych w państwowych spółkach
  • Nowe wzory formularzy podatkowych dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego za 2015 r.
  • Zmiany w deklaracji ZUS DRA i nowe kody ubezpieczeń
  • Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych za 2015 r.
  • Nowe wzory formularzy dla podatników rozliczających podatek dochodowy za 2015 r.
  • Zmiany w sposobie wystawiania zwolnień lekarskich
  • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników
  • Sposób ustalania wynagrodzenia w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • Temat numeru
  • Jak od 1 stycznia 2016 r. zmienią się świadczenia zależne od minimalnej płacy
 • Prawo Pracy
  • Jak przygotować plan urlopów na 2016 r. - praktyczna instrukcja
  • Czy długoterminowe umowy na czas określony trzeba skrócić do 33 miesięcy
 • Wynagrodzenia
  • Czy trzeba dokonać korekty odpisu na zfśs za 2015 r. w przypadku niewielkiej zmiany w stanie zatrudnienia pracowników
  • Czy należności po zmarłym pracowniku można wypłacić "z urzędu"
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy można przedłużyć stosowanie korzystnych zasad oskładkowania umowy zlecenia zawierając taką umowę w 2015 r. na czas nieokreślony
  • Czy rekompensata wypłacona w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron stanowi podstawę wymiaru składek
  • Czy po przejęciu zakładu pracy nowy pracodawca ma prawo kontynuować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP
 • Zasiłki
  • Jak prawidłowo rozliczań zwolnienia lekarskie na przełomie roku
  • Czy po zasiłku macierzyńskim należy wyczekiwać na prawo do zasiłku chorobowego
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Urlopy dla rodziców od 2 stycznia 2016 r. Część 2
 • Spis treści dodatku: Pełna treść interpretacji - wersja elektroniczna
  • Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w 2016 r. - stanowisko ZUS