Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/05

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Komu będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w ramach realizacji programu "500+"
  • Jakich wzorów formularzy zasiłkowych używać w korespondencji z ZUS
  • W jakiej wysokości emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek od 1 marca 2016 r.
  • Jakie korzyści wynikają z założenia konta podatnika na portalu podatkowym
  • Na czym polegają zmiany w udzielaniu pełnomocnictw w sprawach podatkowych w 2016 r.
  • Czy zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być in blanco
  • Czy skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy musi być dokonane na piśmie
  • Czy pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego może zostać zwolniona dyscyplinarnie
 • Aktualności
  • Wyższe przeciętne uposażenie funkcjonariuszy BOR
  • Podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Nowa wysokość uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
  • Podwyżka przeciętnego uposażenia policjantów
  • Nowy sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów na urząd asesora sądowego
  • Program "Rodzina 500+"
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Czy członek zarządu odpowiada za składki niezapłacone przez spółkę
 • Temat Numeru
  • Trzynastki za 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach - jak prawidłowo ustalić prawo do nagrody rocznej i jej wysokość
 • Prawo Pracy
  • Czy trzeba uzupełniać umowę na czas określony, która kończy sią przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian w umowach terminowych
  • Jak pomniejszać urlop wypoczynkowy o udzielony na przełomie roku urlop bezpłatny
  • Czy pracownikowi, który znalazł zatrudnienie, przysługują dni na poszukiwanie pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak zrekompensować pracę w wolną sobotę
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje niepełnosprawnemu za zwolnienie od pracy na specjalistyczne badania
  • Czy pracownik, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, ma prawo do odprawy z przyczyn ekonomicznych
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak prawidłowo rozliczyć składki za pracownicę pobierając zasiłek macierzyński
  • Kiedy należy skorygować błędy w dokumentacji wykryte w czasie kontroli ZUS
 • Zasiłki
  • W jakiej wysokości przysługuje rodzicom zasiłek macierzyński
  • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe chałupnika, który zachorował w pierwszym miesiącu pracy
  • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nabywa prawo do zasiłku chorobowego
 • BHP w Firmie
  • Jak wystawić skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór