Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/06

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Kiedy trzeba zmienić informację o warunkach zatrudnienia w związku z nowymi okresami wypowiedzenia umów na czas określony
  • Jaka rekompensata przysługuje za pracę w nocy podczas zmiany czasu z zimowego na letni w Niedzielę Wielkanocną
  • Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2016 r.
  • Jak prawidłowo wypełnić informację ZUS ZSWA
  • W jakiej wysokości emeryci i renciści otrzymają podwyżkę świadczeń od 1 marca 2016 r.
  • Jak dokumentować zawarcie umowy o pracę na czas określony dłuższej niż dopuszczalne limity
  • Czy zbiorczy wniosek o zastosowanie indywidualnego czasu pracy jest skuteczny
  • Czy za pomocą wypowiedzenia zmieniającego można zmienić rodzaj umowy o pracę
 • Aktualności
  • Nowy wzór arkusza oceny pracy asesora sądowego
  • Zwolnienia podatkowe świadczeń dla bezrobotnych oraz absolwentów centrów integracji społecznej
  • Zmiany w składanym przez funkcjonariuszy celnych wzorze oświadczenia o stanie majątkowym
  • Jednorazowy dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia
  • Zmiany w prokuraturze
  • Nowe wzory sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  • Nowe sprawozdanie dotyczące realizacji przez powiat dodatku wychowawczego
  • Nowe wzory wniosków i oświadczeń do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
  • Nowa kategoria zaszeregowania dla asystentów radcy zatrudnionych w Prokuratorii Generalnej
  • Wysokość dodatku funkcyjnego dla rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej
 • Temat Numeru
  • Kto będzie miał prawo do 500 zł miesięcznie na dziecko od 1 kwietnia 2016 r.
 • Prawo Pracy
  • Kiedy nie mają zastosowania limity ograniczające zawieranie umów na czas określony
  • Jak ustalać zmianę regulaminu pracy ze związkami zawodowymi
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy i jak rozliczyć nieodpłatne udostępnienie pracownikowi mieszkania
  • Jak rozliczyć podróż służbową do Polski podczas oddelegowania za granicę
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Kiedy członek zarządu może zostać zobowiązany do spłaty zadłużenia składkowego spółki
  • Jak skorygować błędną datę wyrejestrowania ubezpieczonego w formularzu ZUS ZWUA
 • Zasiłki
  • Jak wypłata trzynastki za ubiegły rok wpływa na podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
  • Czy nagłe zachorowanie na wyjeździe integracyjnym uprawnia do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem
 • Spis treści dodatku: Dodatek Internetowy
  • Wzór wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego