Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/01

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych wprowadza nowe rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej
  • Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe kody oraz formularze ZUS
  • Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w zakresie szkoleń bhp i służby bhp
  • Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują wyższe odpisy na zfśs
  • Nowe uprawnienia ZUS i płatników składek od 1 stycznia 2019 r. w zakresie kontroli zwolnień lekarskich
  • Układy zbiorowe pracy od 1 stycznia 2019 r. nie tylko dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
 • O to pytają kadrowi
  • Jak liczyć okres zatrudnienia up0rawniający do korzystania z urlopu wychowawczego
  • Czy pracownica w ciąży może pracować 8 godzin przy komputerze
  • W jakiej formie uzyskuje się informacje o niekaralności kandydata na pracownika instytucji finansowej
 • Aktualności
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy – zgodne z konstytucją
  • Nowe obowiązki pracowników PIP
  • Bhp w obrocie złomem metali
  • Nowe zasady finansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Zasady gromadzenia środków finansowych w PPK
  • Nowe wzory formularzy dla podatników rozliczających podatek dochodowy za 2018 r.
  • Nowe wzory zeznań i informacji podatkowych za 2018 r.
  • Zmiany w Kodeksie pracy z zakresu bhp
  • Zmiany w prawie oświatowym
  • Pracownik zatrudniony na czas określony może zostać przywrócony do pracy
  • Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • Temat numeru
  • Jakie deklaracje i informacje mają obowiązek złożyć pracodawcy w styczniu 2019 r.
 • Prawo pracy
  • Jak ustalać wymiary czasu pracy w 2019 r.
  • Jaka działalność pracownika może być objęta zakazem konkurencji
  • Jak zamieścić w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą
  • Na jakich zasadach można zatrudnić studentkę z Ukrainy, która wcześniej pracowała u innego pracodawcy w Polsce
 • Wynagrodzenia
  • Jak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pracodawca, u którego działają związki zawodowe, powinien ustalić warunki wynagradzania pracowników
  • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku dwóch wypłat w tym samym miesiącu
  • Czy można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik raz w miesiącu dojeżdża do pracy z innej miejscowości
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową po przekroczeniu limitu 30-krotności
  • Czy zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ można kontynuować w kolejnych umowach o pracę
  • Delegowanie pracownika za granicę – kiedy dopuszczalne bez wcześniejszego podlegania ubezpieczeniom w Polsce
 • Zasiłki
  • Jak w podstawie zasiłkowej uwzględniać składnik wynagrodzenia wypłacany do czasu zmiany warunków zatrudnienia pracownika
  • Po jakim czasie obywatele Ukrainy z okresem ubezpieczenia w swoim kraju nabywają prawo do zasiłku chorobowego w Polsce
  • Jak ustalić prawo do odroczonego urlopu rodzicielskiego i zasiłku za ten okres
  • W jakiej wysokości zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który wcześniej był zatrudniony jako młodociany
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca może żądać od pracownika, który wnioskuje o udzielenie urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej mu osoby, dostarczenia aktu jej zgonu
 • Bhp w firmie
  • Jakie zdarzenia powinny zostać zgłoszone do jednostki dozoru technicznego
 • Najnowsze zmiany przepisów – pytania Czytelników
  • Jakich czynności wymaga przejście z papierowej na elektroniczną formę dokumentacji pracowniczej
  • Kiedy związek zawodowy powinien przedstawić pierwszą informację o liczbie członków – w styczniu czy w czerwcu 2019 r.
 • Dokumentacja kadrowa
  • Jak wypełnić formularz ZUS IWA za 2018 r.
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki – styczeń 2019 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Niezbędnik kadrowego na 2019 r.

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz