Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/07

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Kiedy ZUS będzie mógł zmienić decyzję emerytalną po nowelizacji przepisów
  • Jak zapłacić za pracę podczas zmiany czasu z zimowego na letni
  • Jakie konsekwencje dla pracodawców ma sporządzenie za pracownika zeznania rocznego przez urząd skarbowy
  • Czy pracodawca może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zatrudnia poniżej 50 pracowników
  • Czy pracownik na studiach podyplomowych ma prawo do urlopu szkoleniowego
  • Co zrobić z protokołem, z którego wynika, że pracownik był trzeźwy w pracy
 • Aktualności
  • Zmiany w przepisach o oddelegowaniu funkcjonariusz ABW do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej
  • Zasady składania przez funkcjonariuszy celnych wniosków o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby
  • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego dla Służby Celno-Skarbowej bez okresu wyczekiwania
  • Zmiany w przepisach o oddelegowaniu pracowników niektórych jednostek i organów do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej
  • Zmiany w składaniu oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy celnych
  • Zasady przestrzegania bhp podczas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Zasady przyznawania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej dodatków do uposażenia zasadniczego
  • Wzór informacji o podległości służbowej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Wzór oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa
  • Zmiany w sposobie wypłacania nagród jubileuszowych funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
  • Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
  • Stanowiska, tryb awansowania i dokonywania zmian na stanowiskach w Służbie Celno-Skarbowej
  • Zmiany w przenoszeniu funkcjonariuszy do służby w Straży Granicznej
  • Mnożniki kwoty bazowej do ustalania uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Nowe zasady mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej
 • Temat numeru
  • Jakie konsekwencje powoduje naruszenie przepisów o płacy minimalnej przysługującej pracującym na zlecenie
 • Prawo Pracy
  • Jak uchylić regulamin pracy po zmianie przepisów
  • Co wpisać w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym, które nie było realizowane
  • Kiedy występuje podróż służbowa w przypadku pracowników pracujących zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy należy sporządzić korektę PIT-11 i PIT-40 za 2016 r.
  • Czy byłemu pracownikowi można przyznać wsparcie ze środków zfśs
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS w przypadku przejęcia zakładu pracy wraz z pracownikami
  • Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy
  • Jak osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać część zasiłku macierzyńskiego partnerowi zatrudnionemu na umowę o pracę
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem - wybór