Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/08

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielom za udział w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym po zmianie minimalnych stawek
  • Jaka wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2017 r. obowiązuje płatnika, który nie otrzymał w terminie zawiadomienia z ZUS
  • Kiedy pracodawca nie musi tworzyć dla swoich pracowników harmonogramów czasu pracy
  • Kiedy ten sam pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejne umowy o pracę
  • Co należy wpisać do świadectwa pracy w przypadku pracownika z zajęciami komorniczymi, które zostały uregulowane po rozwiązaniu umowy
 • Aktualności
  • Zmiana miesięcznych stawek wynagrodzenia niektórych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
  • Zmiany w wykazie zawodów i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym
  • Zmiany w wypłacie świadczeń urzędnikom prokuratury delegowanym poza stałe miejsce pracy
  • Wyższe stawki dodatków dla prokuratorów delegowanych poza granice państwa
  • Wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
  • Nowe zasady uzyskiwania przez fizjoterapeutów tytułu specjalisty
  • Warunki uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego
  • Nowe obowiązki urzędów skarbowych w zakresie rozliczania PIT za ubiegły rok
  • Zmiany w preferencjach wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby w Policji
  • Nowe zasady uzyskiwania specjalizacji przez farmaceutów
  • zmiany w uprawnieniach pielęgniarek do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych
  • Wyższe wynagrodzenie dla nauczycieli w 2017 r.
  • Zmiana właściwości sądów rozpoznających sprawy z zakresu prawa pracy
  • Nowe zawody szkolnictwa zawodowego
  • Jak wina pracownika wpływa na zakres odpowiedzialności wobec pracodawcy
  • Zleceniodawca może dokonywać potrąceń z płacy minimalnej zleceniobiorcy - stanowisko MRPiPS
 • Temat numeru
  • Kiedy można stosować umowę o dzieło zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym
 • Prawo Pracy
  • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany
  • Jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje pracownikowi, który złożył wniosek o urlop macierzyński
  • Kiedy należy wystawić świadectwo pracy za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. umowy terminowe
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy i w jakiej wysokości można domagać się od pracownika zwrotu kosztów dokształcania
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak sporządzić korektę dokumentacji ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika
  • Czy można skutecznie odwołać się od decyzji ZUS, jeżeli minął termin na złożenie odwołania
  • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS
 • Zasiłki
  • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca powinien wypłacić podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
  • Z jakiego okresu ustalić podstawę wymiaru zasiłku przy częstych niezdolnościach do pracy
 • BHP w Firmie
  • Czy zmiana nazewnictwa stanowisk pracy powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia bhp
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 5 kwietnia 2017 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Jak w 2017 r. sporządzić dla pracownika listę płac - instrukcja
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac