Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/10

 • O tym musisz wiedzieć
  • Do 31 maja 2017 r. trzeba złożyć zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym
  • Pracownikom zatrudnionym w placówkach handlowych w placówkach handlowych trzeba zapewnić wolną niedzielę 4 czerwca 2017 r.
  • Co się zmieniło od 1 maja 2017 r. w wykazie prac wzbronionych kobietom
  • Ile po zmianach wyniesie ryczałt za zwiększone koszty wynagrodzeń zatrudnionych skazanych
 • Aktualności
  • Zmiany w ustalaniu zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej
  • Zwolnienie z podatku stypendiów wypłacanych bezrobotnym z Funduszu Pracy
  • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
  • Bhp przy ręcznych pracach transportowych wykonywanych przez kobiety
  • Nowe zasady powoływania i odwoływania dyrektorów sądów
  • Rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego
 • Temat numeru
  • Umowy zlecenia - jak je prawidłowo tworzyć i rozliczać
 • Prawo pracy
  • Czy choroba pracownika wpływa na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej
  • Jaka rekompensować pracę w sobotę pracownikom pracującym na zmiany
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownikowi przysługuje odprawa w razie nieprzyjęcia nowych warunków wynagradzania
  • Czy nocleg na koszt pracodawcy jest przychodem pracownika
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeniowy za menedżera prowadzącego własną działalność i zatrudnionego w ramach stosunku pracy
  • Nagroda jubileuszowa w podstawie wymiaru składek - 10 najczęstszych pytań płatników składek
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek
  • Jak ZUS obliczy zasiłek dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownicy zatrudnionej na część etatu bardziej opłaca się zwolnienie na opiekę nad dzieckiem udzielane na godziny czy na dni robocze
  • Czy pracownika można zwolnić SMS-em
  • Czy pracownik oddający krew musi być za każdym razem zwolniony od pracy na cały dzień
 • Bhp w firmie
  • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jaka ochrona przysługuje pracownikom przed zwolnieniem z pracy
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników sfery budżetowej
  • Czy staż pracy na Ukrainie należy uwzględnić przy ustalaniu prawa pracownika do nagrody jubileuszowej
  • Kiedy nauczycielowi można wypowiedzieć stosunek pracy w związku z reformą oświaty