Monitor Prawa Pracy 2018/02

 • Aktualności
  • Wieczysty regulamin wynagradzania
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w prawie
  • Ocena wysokości wynagrodzenia uzgodnionego przez strony stosunku pracy na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych
  • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy bez odsetek
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Artykuły
  • Zmiany w przepisach dotyczących ochrony zdrowia pracujących kobiet
  • Zadaniowy czas pracy pracowników mobilnych
  • "Uberyzacja zatrudnienia" -praca w gospodarce współdziałania w świetle prawa UE
  • Wewnątrzzakładowa polityka antymobbingowa jako środek przeciwdziałający mobbingowi w miejscu pracy
  • Dyżur "pod telefonem" a prawo pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku
  • Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy
  • Zasady ustalania wysokości świadczeń emerytalnych
  • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany coroczny urlop
  • Ochrona praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa