Monitor Prawniczy 2011/15

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (794)
  • Aktualności europejskie (795)
 • Opinie
  • Zakładanie spółki z o.o. przez Internet - nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (797)
  • Obowiązek prounijnej wykładni Prawa zamówień publicznych na przykładzie uchwały KIO w sprawie zasadności udzielenia zamówienia z wolnej ręki (805)
  • Charakter prawny posiadania w zakresie prawa wieczystego użytkowania - ujęcie doktrynalne i orzecznicze (812)
 • Orzecznictwo
  • SN 17.2.2011 - III CZP 129/10 zarzut potrącenia - członek zarządu spółki z o.o. (822)
  • SN 24.6.2010 - IV CSK 58/10 roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot równowartości mienia skonfiskowanego (824)
  • SN 10.2.2010 - V CSK 233/09 gwarancja a bezpodstawne wzbogacenie (828)
 • Glosy
  • Odszkodowanie w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania (835)
  • Negowanie trybu rozwiązania stosunku pracy w procesie o sprostowanie świadectwa pracy (839)
 • Praktyka
  • Dostęp stron postępowania do akt sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym - problemy praktyczne (844)