Monitor Prawniczy 2015/19

 • Aktualności
  • Skutki zmiany wykonywanego zawodu przez pełnomocnika urzędu
  • Prawo pobytu
 • Artykuły
  • Ograniczenia jawności w prawie autorskim na przykładzie tzw. "tajemnicy źródeł informacji"
  • Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 - cz. II
  • Bonifikata jako szczególny przywilej związany z nabyciem lokalu mieszkalnego oraz rodzaj swoistej "sankcji" ograniczającej właścicielskie ius disponendi - cz. II
  • Uprzednie świadczenie pomocy prawnej na rzecz strony w charakterze radcy prawnego jako podstawa wyłączenia sędziego z mocy prawa w postępowaniu cywilnym (art. 48 par. 1 pkt 4 PKC)
  • Zaprzeczenie ojcostwa - termin
  • Obowiązek zabudowy działki po nabyciu użytkowania wieczystego od upadłego
  • Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
  • Obowiązek ponownej zapłaty czynszu najmu lub dzierżawy w upadłości likwidacyjnej
  • Tajemnica pocztowa i tajemnica telekomunikacyjna. Porównanie regulacji.
  • Zachowanie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu I instancji
  • O udzielaniu pełnomocnictwa medycznego - uwagi na tle uchwały III CZP 19/15