Monitor Prawniczy 2016/04

 • Aktualności
  • Termin na wniesienie skargi pauliańskiej
  • Podatkowe skutki wstąpienia spółki osobowej w prawa i obowiązki spółki kapitałowej
  • Brak tytułu prawnego do gruntu a możliwość przeprowadzenia robót budowlanych
  • Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych
  • Jurysdykcja wyłączna
 • Artykuły
  • Zakres odpowiedzialności organizatora turystyki za braki usługi
  • Upadłość konsumencka w świetle zmian wprowadzonych ustawą - Prawo restrukturyzacyjne
  • Skuteczność poręczenia wekslowego
  • Przedmiot gwarancji a natura stosunku zobowiązaniowego
  • Umowa konsorcjum naukowego
  • Korzystanie z fachowej pomocy prawnej jako przyczyna błędu co do prawa
  • Wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku bankowym należącym do osoby pozostającej w chwili śmierci w związku małżeńskim