Monitor Prawniczy 2018/04

 • Aktualności
  • Egzekwowanie kosztów komorniczych
  • Uiszczanie opłaty sądowej w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Wynagrodzenie dla wynalazcy
  • Nagrywanie rozmów bez wiedzy i zgody rozmówcy
  • Wydatki na kary umowne jako koszty podatkowe
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie dyrektora szkoły
  • Stawka podatku od nieruchomości
  • Obowiązki operatora posiadającego znaczącą pozycję na rynku
  • Uznanie rozwodu prywatnego
  • Dane osobowe
 • Artykuły
  • Przysposobienie własnego dziecka przez rodziców biologicznych na podstawie art. 125 § 2 KRO
  • Wpływ ostatnich nowelizacji KPK na postrzeganie roli zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym
  • Zbycie użytkowania wieczystego a obowiązek zapłaty opłaty rocznej w świetle art. 71 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Uprawnienie wojewody do wydania zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności albo na terenie województwa lub jego części jako środek administracyjno-prawny. Charakterystyka. Wątpliwości. Wnioski optymalizacyjne
  • Uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy jako podstawa wydziedziczenia
  • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości "przedsiębiorcy"