Monitor Prawniczy 2020/11

 • Aktualności
  • Pełnomocnik z wyboru a pełnomocnik z urzędu – zróżnicowanie wynagrodzenia
  • Rozgłos medialny a przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi
  • Wymóg podania numeru PESEL przy pierwszym piśmie w sprawie sądowo-administracyjnej
  • Bierność pełnomocnika nie uzasadnia przywrócenia terminu
  • Ważny powód nieużywania znaku towarowego
  • Warunki dopuszczalności kolejnej skargi na uchwałę rady gminy
  • Choroba jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym
  • Ekstradycja do państwa trzeciego
  • Powództwo o odszkodowanie
  • Odszkodowanie dla pasażera – lot łączony
 • Artykuły
  • Wpływ pandemii COVID-19 na wykonywanie umów w świetle art. 357 KC
  • Postępowanie kwalifikacyjne przy powołaniu członków zarządu spółki akcyjnej a ocena odpowiedniości kandydatów na członków zarządu banku oraz domu maklerskiego
  • Niektóre wymogi formalne i fiskalne pozwu i apelacji w sprawie cywilnej z żądaniem ewentualnym
  • Prawa osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  • Ochrona wizerunku jako dobra osobistego oraz jako instytucji własności intelektualnej
  • Granice kompetencji kuratorów procesowych
  • Zatrzymanie wynagrodzenia podwykonawcy na poczet kaucji w procesie budowlanym

Monitor Prawniczy - cały wykaz