Problemy Jakości 2018/12

 • Zrównoważony produkt żywnościowy w systemie prawa - fakt czy życzenie?
  Termin zrównoważony produkt pojawia się nierozerwalnie w kontekście filozofii zrównoważonego rozwoju. O ile zrównoważony rozwój jest powszechnie znanym określeniem w literaturze przedmiotu, to zrównoważony produkt dopiero się w niej zarysowuje i - jak do tej pory - nie zakorzenił się w niej w należyty sposób. W paradygmacie zrównoważonego rozwoju zakłada się poszukiwanie optymalnej ekonomicznie i ekologicznie satysfakcjonującej społeczeństwo wizji cywilizacji. Zakłada ona racjonalne gospodarowanie zasobami (przyrodniczymi, ekonomicznymi, ludzkimi czy przestrzennymi), a także uwzględnianie rozwiązań instytucjonalnych, sfery moralnej, kształtowania świadomości oraz wyboru modelu życia. Ciągłe doskonalenie to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju. Takie samo założenie należy postawić produktom zrównoważonym
 • Analiza komputerowego wsparcia nadzoru nad niezgodnościami w przedsiębiorstwach systemowo zarządzających jakością
  Po drugiej połowie XX wieku, w związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych, ukształtował się nowy typ społeczeństwa, powszechnie nazywany społeczeństwem informacyjnym. Podstawową cechą odróżniającą je od społeczeństwa industrialnego jest przede wszystkim szybki postęp w zakresie komputeryzacji i informatyzacji. Rozwój gospodarczo- społeczny determinuje działania podejmowane przez przedsiębiorców. Konieczne jest poszukiwanie nowych możliwości zwiększających szanse na przetrwanie oraz ukierunkowanych na "poprawę procesów organizacji, minimalizację ryzyka wystąpienia błędów i niezgodności". Tempo rozwoju teleinformatycznego wymusza określone działania modernizacyjne. W organizacjach wzrasta wykorzystanie technik komputerowych
 • VARIA
  "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018" VIII edycja.Janusz M. Kowalski - specjalista ds. PR FSNT-NOT.7 listopada 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej Gali podsumowano VIII edycję konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2018". Konkurs jest promocją innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań, które są nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, a także reformą. W Konkursie uczestniczą polskie i zarejestrowane w Polsce firmy oraz osoby fizyczne, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
 • Wybrane zagadnienia postępowania z odpadami w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
  Zgodnie z najnowszym standardem, wymagane jest określenie, co w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu organizacji jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Czynniki otoczenia tworzące uwarunkowania powinny w związku z tym być przeglądane i monitorowane. W tym znaczeniu istotnym elementem związanym z działalnością organizacji realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności jest odpowiedzialność za utrzymywanie sprzętu wojskowego w eksploatacji. Równocześnie, złożoność techniczna wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym wiąże się m.in. z problemem powstawania odpadów w wyniku, np.: wymiany materiałów eksploatacyjnych, usuwania usterek, modernizacji lub modyfikacji sprzętu. Faktem jest, że średnia liczba usterek, a więc i ilość wytwarzanych odpadów w wyniku ich usuwania, wzrasta w miarę postępu wieku technicznego urządzenia. Celem artykułu jest identyfikacja wymagań dotyczących zarządzania środowiskowego, w szczególności w zakresie odpadów i w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych, a także analiza procesów napraw, modyfikacji i modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Podejście to opiera się na doświadczeniach dotyczących postępowania z odpadami w świetle rozwiązań systemowych zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, których misja związana jest z zabezpieczeniem technicznym eksploatacji sprzętu wojsk obrony przeciwlotniczej. W części pierwszej niniejszego artykułu zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania normatywno- prawne w zakresie postępowania z odpadami, istotne z punktu widzenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
 • Z prasy zagranicznej
  Wizerunek miasta w dwóch perspektywach. We wrześniu 2017 roku na Uniwersytecie w Weronie odbyła się dwudziesta edycja konferencji "Excellence in Services International Conference". W jej trakcie wygłoszono szereg referatów dotyczących, między innymi: szkolnictwa wyższego, służby zdrowia, usług publicznych, bankowości, technologii informacyjnej, logistyki, turystyki oraz przedsiębiorczości.

 Problemy Jakości - cały wykaz