Promotor BHP 2012/12

 • Rubryki stałe
  • Flesz (8)
   Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego; Inwalidzkie wózki ewakuacyjne; Nagroda filmowa "Bezpieczne miejsca pracy"
  • Świat (53)
   OiRA - Interaktywne oprogramowanie do oceny ryzyka dostępne online
  • Wydarzenia (56)
   Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"; Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie - konferencja "Promotora BHP"; Konkurs poprawy warunków pracy rozstrzygnięty; Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt techniczny - Otoczenie; Targi ExpoWELDING - spotkanie profesjonalistów w międzynarodowym gronie już za nami
 • Prezentacje produktów
  • Secura, JSP, PPO, K.O.M.A., Samprey's Eurodis, Eurosofr, hubix, DynaTech (6)
 • Temat numeru
  • Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (9)
   Obecnie trudno sobie wyobrazić stanowisko pracy wolne od zagrożeń stwarzanych przez szkodliwe substancje chemiczne. Oczywiście zagrożenia te ze swej natury będą występować w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, w hutnictwie, metalurgii, ale również w pozornie odległych od chemii dziedzinach, takich jak budownictwo, przemysł spożywczy, gospodarka terenami zielonymi czy rolnictwo.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku parkieciarza-cykliniarza wg PN-N18002:2011 (13)
   Praca w pozycji klęczącej lub pochylonej, nierzadko w pomieszczeniach nieogrzewanych, związana z oparami chemikaliów, pyłami powstałymi podczas szlifowania, wykorzystaniem pił i elektronarzędzi - tak właśnie wygląda roboczy dzień parkieciarza-cykliniarza. W artykule przedstawiono szczegółową ocenę ryzyka dla tego stanowiska pracy.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Zagrożenia pyłem azbestowym (17)
   Pod nazwą "azbest" kryje się grupa minerałów krzemianowych o strukturze włóknistej, które zawierają w swoim składzie wybrane metale: magnez, sód, wapń lub żelazo. W zależności od tego, z którymi z powyższych metali krzemiany tworzą związek, wyróżnia się kilka rodzajów azbestów o różnym stopniu niebezpieczeństwa dla zdrowia człowieka.
  • Wybuch pyłów zbożowych (22)
   Wybuchowość mieszanin pyłowo-powietrznych stanowi poważne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu, przy różnych operacjach technologicznych, a także podczas magazynowania.
  • Dobór środków ochrony indywidualnej słuchu (25)
   Hałas jest czynnikiem fizycznym oddziałującym w sposób uciążliwy bądź szkodliwy na organizm człowieka i definiowanym jako wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, wprawionych w ruch cząsteczek powietrza, przekazywane i oddziałujące na organ słuchu, zmysły i inne elementy ciała człowieka.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Płytki wykop - duże zagrożenie (30)
   Podczas realizacji zdecydowanej większości obiektów budowlanych prowadzone są roboty  ziemne. Wznoszenie budynków i układanie wszelkiego rodzaju sieci wiążą się z wykonywaniem wykopów. Metoda ich wykonywania powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
 • Artykuł promocyjny
  • Jak dobrać kask? ALVEO firmy Petzl - znakomity kask do ratownictwa i prac na wysokościach (35)
   Kask, ten pozornie oczywisty element wyposażenia, jest sprzętem skomplikowanym, złożonym z wielu drobnych elementów, które stanowią o jego jakości oraz rodzaju zastosowania, do jakiego najlepiej się nadaje.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Głos w pracy nauczyciela - cz. II. Emisja, higiena i profilaktyka głosu (36)
   Aby uniknąć zawodowych chorób narządu głosowego, warto od początku zadbać o profilaktykę pracy głosem. Może w tm pomóc zamieszczony w artykule dekalog zdrowego mówcy.
 • Prawo
  • Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych (39)
   Przy eksploatacji urządzeń elektrycznych często występuje ryzyko porażenia prądem czy wybuchu pożaru. Dlatego tak ważne jest, aby osoby zajmujące się eksploatacją takich urządzeń posiadały odpowiednie kwalifikacje i dbały o bezpieczeństwo instalacji, gwarantując tym samym bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.
 • Ergonomia
  • Obciążenie układu ruchu u stomatologów (41)
   Wykonywanie pracy zawodowej, chociaż coraz lżejszej w sensie fizycznym, ciągle jeszcze, bardzo często, odbywa się w długotrwałej, statycznej i zazwyczaj niekorzystnej z fizjologicznego punktu widzenia pozycji ciała.
 • Psychologia
  • Stres w pracy - cz. I (47)
   W nowo powstających przedsiębiorstwach warunki pracy stają się coraz bardziej bezpieczne pod względem narażenia na czynniki chemiczne i fizyczne, zmniejsza się liczba osób zapadających na choroby zawodowe. Wzrasta jednak liczba pracowników, u których rozpoznaje się choroby spowodowane stresem.
 • Dobre praktyki
  • Ochrona radiologiczna w gliwickim Centrum Onkologii (50)
   W języku greckim słowo farmakon oznaczało jednocześnie lekarstwo i truciznę. Dziś ta dwuznaczność okazuje się szczególnie wymowna w przypadku terapii radiologicznej, kiedy dobrze dobrana i odpowiednio skierowana wiązka promieniowania może zahamować rozwój nowotworu, lecz zbyt wysoka może okazać się szkodliwa zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Zobaczmy, jakie rozwiązania chroniące przed tym zagrożeniem zastosowano w gliwickim oddziale Centrum Onkologii - Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Komentarz
  • O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka (54)
   Temat dotyczący oceny ryzyka zawodowego jest ciągle aktualny. Pojawia się on prawie zawsze na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Tego zagadnienia nie brakuje także na łamach prasy branżowej.