Promotor BHP 2013/05

  • Flesz (6)
   Ochrona każdej pracującej ręki; Ear Defender - Nowość na rynku ochrony słuchu! Ubranie ochronne antyelektrostatyczne trudnopalne megachron BIS; Ultra Vario PETZL
 • Temat numeru
  • Transport towarów niebezpiecznych (7)
   Klasyfikacja towarów niebezpiecznych - główne zagrożenia; Oznakowanie pojazdów; Podział obowiązków uczestników przewozu towarów niebezpiecznych
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku galwanizera (13)
   Procedury bezpieczeństwa; Szacowanie ryzyka
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Wpływ warunków pracy na błędne działanie pracownika - cz. II (17)
   Sytuacje zagrożenia w miejscu pracy; Człowiek w sytuacji zagrożenia; Sytuacje niedostatku informacji i deficytu czasu w miejscu pracy
  • W czym do pracy - bezpieczna odzież dla pracowników budownictwa drogowego (24)
   Odzież ostrzegawcza dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników; Unormowania prawne
  • Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach (28)
   Podstawowe składniki kosztów wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach; Weryfikacja metody obliczania kosztów wypadków w przedsiębiorstwach
  • Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka (30)
   Oddziaływanie hałasu na narząd słuchu; Pozasłuchowe skutki działania hałasu; Pośrednie oddziaływanie hałasu na organizm człowieka; Inne niekorzystne skutki występowania hałasu w środowisku pracy
 • Bezpieczeństwo - Lista Kontrolna
  • Lista kontrolna BHP dotycząca zagrożeń na stanowisku wytapiacz-odlewacz (35)
   Opis stanowiska pracy wytapiacza-odlewacza; Zagrożenia pyłowe
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Obsługa suwnicy też stwarza zagrożenia (38)
   Okoliczności wypadku; Przyczyny wypadku
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Bezpieczeństwo pracy z osobą chorą na cukrzycę (43)
   Problem cukrzycy w Polsce
 • Ergonomia
  • Wypadkowość w leśnictwie - czy to rzeczywiście istotny problem? (46)
  • Operator żurawia - obciążenie pracą (48)
 • Prawo
  • Wymagania prawne dla transportu wewnętrznego - cz. II (51)
   W poprzedniej części artykułu omświone zostały istotne aspekty zapewniania bezpieczeństwa na drogach transportu wewnętrznego, z wyszczególnieniem odpowiednich wymiarów dróg i przejść. W tym numerze kontynuujemy problem zaaranżowania bezpiecznych dróg transportowych.
 • Psychologia
  • Stres pracowników starszych - problematyka aktywności zawodowej osób starszych - cz. II (53)
   Wydolność psychofizjologiczna osób starszych; Zasady racjonalnego zatrudniania osób w starszym wieku
 • Wydarzenia (56)
  Warszawskie Targi AUTOMATICON; IX Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa - Spawalnictwo; Spotkanie członków OSPS BHP Katowice; V Konferencja Naukowa Praca-Środowisko-Bezpieczeństwo; Konferencja "PROMOTORA" "Bezpieczeństwo Pracy w Energetyce i Ciepłownictwie, Praktyczne Narzędzia; Wiosenna edycja konferencji firmy ARIS
 • Świat (58)
  Słuchanie - narzędzie do badania ergonomii; Kwiecień miesiącem nieuważnego kierowcy; Światowy Dzień BHP; Bezpieczne środowisko - niebezpieczna praca