Promotor BHP 2016/03

Bezpieczna praca z obrabiarkami tematem wydania. Redaktorem honorowym marcowego "Promotora BHP" została dr Anna Sokołowska - ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia  Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W wydaniu mogą przeczytać Państwo artykuł Pani doktor, który dotyczy ochrony wynagrodzenia za pracę. Ponadto w numerze: buty ze wzmocnionym podnoskiem, wykorzystanie dofinansowania ZUS we mikroprzedsiębiorstwie, a także problematyka wypalenia zawodowego.

 

 • Temat Numeru
  • Bezpieczeństwo użytkowania obrabiarek skrawających do metali (8)
   Większość zakładów pracy posiada warsztat mechaniczny, w którym znajdują się obrabiarki skrawające do metalu, takie jak wiertarki czy szlifierki tarczowe.  Bezpośredni kontakt rąk operatora z wirującym narzędziem obrabiarki to jedno z głównych wydarzeń prowadzących do urazów. Jakie inne zagrożenie niesie ze sobą proces obróbki skrawaniem? Jakimi zasadami bezpieczeństwa należy się kierować przy pracy z obrabiarkami? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w artykule.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Na co narażony jest pracownik pralni chemicznej? (12)
   W niniejszym artykule zaprezentowano analizę oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika pralni chemicznej. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Buty ze wzmocnionym podnoskiem - "podstawa" bezpieczeństwa (15)
   Na amatorszczyznę w BHP nie ma miejsca - odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej stanowi kluczowe zadanie każdego pracodawcy oraz behapowca. Wszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy tę wiedzę stosują w praktyce. Dlaczego tak się dzieje? Niniejszy artykuł porusza kwestię obuwia ochronnego ze wzmocnionymi podnoskami. Autor prezentuje wyniki przeprowadzonych testów wytrzymałościowych, które pokazują, że za myślenie "but to tylko but", pracownik może słono zapłacić.
  • Problematyka wypalenia zawodowego - cz. I - przyczyny i skutki (25)
   Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ obejmuje coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków - wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników.
  • Wykorzystanie dofinansowania ZUS w mikroprzedsiębiorstwie (30)
   "Przedsiębiorco! Skorzystaj z dofinansowania przez ZUS, działaj na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w Twojej firmie". Tymi słowami rozpoczyna się spot ZUS dla firm, promujący program dofinansowania przedsiębiorstw.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Wypadki przy ścince drzew (34)
   W artykule opisano cztery wypadki zaistniałe przy pozyskiwaniu drewna, zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Dobre Praktyki
  • Monitorowanie, reagowanie oraz współpraca - kluczem do sukcesu (42)
   Rosomak S.A., jako lider w produkcji pojazdów dla obronności kraju, na bieżąco monitoruje środowisko pracy oraz reaguje na potrzeby pracowników w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa warunków pracy. Firma wyznacza sobie bardzo wysokie cele związane z bezpieczeństwem pracy, wyznając zasadę, że bezpieczny pracownik w bezpiecznym środowisku pracy ma bezpośredni wpływ na jakość produkowanych pojazdów.
 • Prawo
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę - dopuszczalność i granice potrąceń (45)
   Wynagrodzenie za pracę, pełniąc funkcję alimentacyjną, a więc zapewniając źródło utrzymania pracownika, musi być chronione w szczególny sposób przed jego utratą, obniżeniem lub nieterminową wypłatą. Każdy z nas powinien znać sytuacje, w jakich może dojść do potrąceń z otrzymywanego wynagrodzenia. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, który szczegółowo wyjaśnia, czym jest potrącenie oraz w jakich sytuacjach należy sią go spodziewać.
  • Zmiany w przepisach o ochronie przeciwpożarowej (49)
   30 listopada 2015 r. weszły w życie zmiany do Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. w Dz.U. z 2016 r., poz. 191). Nowe uregulowania prawne wprowadziła Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1505). Wśród tych zmian są kwestie dotyczące nabywania uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zmiany dotyczą także uprawnień specjalisty ochrony przeciwpożarowej.
 • Ergonomia
  • Ergonomia pracy fryzjera (52)
   Praca fryzjera nie należy do najlżejszych. Całogodzinne stanie i pochylanie się nad klientem nie należy do zbyt ergonomicznych postaw. Co zatem może zrobić fryzjer, aby wykonywać swoją pracę w sposób mniej inwazyjny dla zdrowia?
 • Psychologia
  • Nagrody czy kary, czyli w jaki sposób postępować z pracownikami? (54)
   Motywowanie i karanie to jedne z głównych zadań spoczywających na barkach menadżera. Musi on tak pokierować podległymi mu pracownikami, aby ci byli skłonni włożyć więcej wysiłku w wykonywane przez siebie obowiązki służbowe. Najtrudniejsze jest to, że każdy pracownik jest inny, ma inny charakter i potrzeby do spełnienia, dlatego też należy stosować odmienny system nagród i kar względem niego.
  • Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie współczesnego rynku pracy (57)
   Ze względu na starzenie się społeczeństw szacuje się, że globalny poziom uczestnictwa ludności w rynku pracy spadnie z obecnego poziomu 60% do około 55% w 2030 r. Już teraz, aby zapobiec temu procesowi, rządy wielu krajów podjęły decyzję o wydłużeniu wieku produkcyjnego obywateli.
 • Listy do Redakcji
  • Prawo do urlopu na żądanie - pytanie od Czytelnika (61)
   Jak jest uwarunkowany prawnie urlop na żądanie w systemie urlopów pracowniczych i czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (63)
 • Flesz
  • Flesz (68)