Promotor BHP 2018/10

Tematem wiodącym najnowszego wydania jest bezpieczna obróbka metali. W numerze oprócz artykułów związanych z działem przewodnim znalazły się również teksty tworzone przez profesjonalistów z innych dziedzin np. z zakresu prawa czy psychologii.

 • Temat numeru
  • Bezpieczna obróbka metali (6)
   Obróbka metali to technologiczny proces, którego celem jest zmiana właściwości fizycznych oraz chemicznych metali przy zastosowaniu jednej lub wielu znanych metod obróbki. Jedną z nich jest między innymi ręczna lub maszynowa obróbka skrawaniem.
 • Bezpieczeństwo – Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku spawacza (14)
   Do podstawowych zadań spawacza należą przygotowanie i montaż konstrukcji metalowych. Jego praca odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu.
 • Bezpieczeństwo – Lista kontrolna
  • Lista kontrolna dotycząca bezpieczeństwa prac spawalniczych (20)
   Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bezpieczna Produkcja
  • Wybrane elementy bezpieczeństwa obrabiarek sterowanych numerycznie (24)
   Jak wiadomo, każda maszyna jest niebezpieczna, dokładniej – użytkowanie każdej maszyny jest obarczone ryzykiem, które bywa oczywiście większe lub mniejsze, w zależności od wielu czynników (głównym jest rodzaj maszyny).
 • Artykuł promocyjny
  • Hoffmann Group oferuje kompletny pakiet środków ochrony indywidualnej na terenie całej Europy (32)
   Jesienią 2017 r. Hoffmann Group wkroczył na europejski rynek środków ochrony indywidualnej wraz z kompletnym asortymentem i usługami doradztwa. Umożliwia to pozyskiwanie wysokiej jakości narzędzi, produktów wyposażenia zakładowego oraz środków ochrony indywidualnej z jednego źródła.
 • Ochrony dróg oddechowych
  • Efektywna ochrona układu oddechowego podczas spawania (34)
   Sprzęt do ochrony układu oddechowego powinien być użytkowany na stanowiskach pracy, gdzie występuje zagrożenie wdychania przez człowieka szkodliwych aerozoli, gazów lub par oraz ich mieszanin w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normatywy higieniczne (może je powodować również niedobór tlenu w powietrzu do oddychania).
 • Bezpieczeństwo – Praca
  • Logistyka w procesie obróbki – skrawanie (38)
   Przy produkcji elementów podlegających obróbce ma miejsce wiele procesów w zakresie obróbki skrawaniem. Możliwe są dwie drogi ich realizacji. Przyjęcie modelu mikro, aby uzyskać maksymalną zdolność w skrawaniu metali, zakłada oparcie go na proporcjonalnej optymalizacji jednego narzędzia w jednej operacji. Jest to zwykle wybierane podejście, które wyklucza ujęcie procesu produkcji z szerszej perspektywy, jak to ma miejsce w modelach makro. W tym drugim przypadku większy nacisk kładzie się na czas wyprodukowania określonego elementu poddawanego obróbce.
  • Miejsce BIOZ w procesie inwestycyjnym w budownictwie (42)
   Budownictwo jako dziedzina działalności człowieka obejmująca wznoszenie obiektów budowlanych związana była z każdą historyczną epoką. Do zadań współczesnego budownictwa należą: wznoszenie nowych obiektów budowlanych oraz przebudowa, odbudowa, modernizacja i konserwacja obiektów już istniejących, a także ich rozbiórka w przypadkach, kiedy nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) lub z innych przyczyn.
 • Bezpieczeństwo – prawo
  • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r. (48)
   1 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące uproszczenia procedury wydawania zezwoleń na pracę w 289 zawodach. Dla cudzoziemców oznacza to krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy, a dla pracodawców – skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy w określonych zawodach. Niezależnie od pojawiających się opinii na temat wprowadzonych rozwiązań, w obliczu zgłaszanych problemów rekrutacyjnych i konieczności wspomagania się zatrudnieniem cudzoziemców, zmiany cieszą zarówno pracodawców, jak i samych zainteresowanych.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Polemika biegłego sądowego z zakresu BHP z pełnomocnikiem powoda dotycząca wypadku przy pracy (54)
   W procesie karnym dowód z opinii biegłego przeprowadza się wówczas, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie (zbadanie) wymaga wiadomości specjalnych. Jest to dowód bardzo istotny, ale należy wskazać, że wbrew powszechnemu (mylnemu) poglądowi z mocy prawa nie jest on ważniejszy od innych dowodów ani nie ma również nadanego waloru pełnej przekonywalności.
 • Psychologia
  • Stres zawodowy – przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania (64)
   Jednym z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Dlatego też jednym z bardzo ważnych elementów zarządzania jest eliminowanie z zakładu pracy stresu zawodowego.
 • Wydarzenia
  • ENERGETAB 2018 Największe targi branży elektroenergetycznej (72)
   11-13 września w Bielsku-Białej na ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej 712 wystawców z całego świata zaprezentowało najnowocześniejsze urządzenia, aparatury i technologie dla energetyki.

PromotorBHP - cały wykaz