• Аналіз газометричних систем, які використовуються на підземних гірничих підприємствах
    У статті представлені газометричні системи, які зараз використовуються на польських гірничих заводах. Було проаналізовано кількість телеметричних панелей керування, що використовуються в окремих кам’яновугільних шахтах, і представлено детальні списки датчиків та інших пристроїв, встановлених у підземних виробках, для кількох обраних шахт. З широкого спектру датчиків, доступних у кам’яновугільних шахтах, понад 95% використовуються лише чотирьох типів (вимірювання CH4, CO, швидкості повітря та різниці тиску). Звернуто увагу на зростання значення підземних станцій (блоків управління) в газометричних системах сучасних шахт. Вибрані дані за 2023 рік порівнювали з аналогічними даними за 12 років тому. Також було звернуто увагу на процес уніфікації у виробництві сенсорів окремими компаніями, що триває.
  • Використання підвісних тягачів з акумуляторним приводом у підземному шахтному транспорті
    У статті охарактеризовано підвісні підземні тягачі з акумуляторним приводом типу СА-190 та ВОЛЬТЕР, які все ширше використовуються на шахтному транспорті. Описано процес їх сертифікації та допущення до використання та на основі досвіду, отриманого в процесі експлуатації, представлено переваги акумуляторних тракторів, які сприяють підвищенню безпеки та ефективності роботи.
  • Рекультивація територій після розробки родовищ торфу
    Останнім етапом гірничодобувної діяльності, який, безперечно, змінює (іноді безповоротно) характер території, охопленої проектом, є рекультивація післявидобувних територій. Обов'язок її виконання гірничим підприємцем випливає не лише з положень чинного законодавства, а й з принципів раціонального використання ресурсів природного середовища. На трансформованих після торфорозробок територіях одним із шляхів відновлення корисних цінностей землі є використання природних процесів ренатуралізації, тобто спонтанного вселення рослинних і тваринних угруповань. Успіх розглянутого методу залежить від багатьох факторів і має передувати ряд обробок, що сприяють розвитку торфоутворюючої рослинності. Як наслідок, з часом постмайнінгові території перестають асоціюватися з гірничодобувною діяльністю і стають ландшафтно-природно привабливими.
  • Від шахти до шахти культури – 200 років історії шахти «Катовіце»
  • З шахти прямо на пасіку

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (Безпека праці та охорона навколишнього середовища у гірничодобувній промисловості) - весь список