Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2014/24

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy pracowników tymczasowych i ochrony można zatrudniać w placówkach handlowych w święta Bożego Narodzenia
  • PIT-y za 2014 r. należy złożyć na nowych formularzach
  • Umorzenie zaległych składek ZUS tylko do 15 stycznia 2015 r.
  • Czy można zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa na czas nieokreślony
  • Czy liczba dni wolnych na opiekę nad dzieckiem zależy od liczby posiadanych dzieci
  • Czy oświadczenie pracownika, kiedy ma zamiar wrócić ze zwolnienia lekarskiego, ma moc prawną
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu zatrudnienia może być wcześniej rozwiązana, jeśli strony przewidziały taką możliwość
 • Temat Numeru
  • Oskładkowanie umów zlecenia na nowych zasadach w 2015 r. i w 2016 r.
 • Jak sporządzić dokument
  • Nowe postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Naruszenie dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika - jakie sankcje grożą pracodawcy
  • Czy pracownikowi trzeba wyjaśnić przyczyny przesunięcia go do innej pracy
  • Czy drobne przewinienia pracownika o długim zakładowym stażu pracy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy może dojść do nierównego traktowania w wynagradzaniu podczas zmiany stanowiska
  • Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik użytkujący służbowy sprzęt w celach prywatnych
  • Kiedy niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia nie uzasadnia rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Premie i nagrody w podstawie wymiaru składek
  • Czy zlecenie wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w trakcie urlopu rodzicielskiego podlega oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku
  • Jaki okres przerwy w chorobie powoduje ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
  • Za jaki okres wypłacić zasiłek macierzyński pracownicy, jeśli podczas pobierania zasiłku przysposobione przez nią dziecko kończy 7 lat
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Terminarz kadrowo-płacowy na 2015 r.
 • Spis treści dodatku: Sposób na płace
  • 15 najciekawszych orzeczeń SN z wynagrodzeń i ZUS w 2014 r.
  • Wybrane orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń
  • Wybrane orzecznictwo SN dotyczące ubezpieczeń społecznych
  • Przegląd pozostałego orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2014 r. w zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
  • Wzory dokumentów