Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/06

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak rekompensować nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni
  • Czy koszty związane z korzystaniem z kart podarunkowych mogą zostać sfinansowane z zfśs
  • Jak po zmianach niepełnosprawny przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o refundację składek ZUS opłaconych z opóźnieniem
  • Czy pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może zostać wysłana w podróż służbową
  • Kiedy można zwolnić pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury
  • Czy pracownica pracująca 3 godziny dziennie ma prawo do przerwy na karmienie
 • Temat Numeru
  • Jak od 1 stycznia 2015 r. stosować przepisy o ryczałcie samochodowym - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
 • Jak sporządzić dokument
  • Jak przygotować dobrą umowę o zakazie konkurencji - 6 praktycznych wskazówek dla pracodawcy
 • Prawo Pracy
  • Jakie są skutki rozwiązania umowy o pracę przez nieupoważnione do tego osoby
  • Czy pracownik niepełnosprawny może odpracować wyjście prywatne w innym dniu, niż miało ono miejsce
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalać przychód ze świadczeń nieodpłatnych w umowach cywilnoprawnych
  • Czy były pracownik ma prawo do premii kwartalnej, jeżeli w dniu jej wypłaty nie pozostawał w zatrudnieniu
  • Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia za zlecenie zawarte z ukraińską studentką przebywającą w Polsce
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy za prokurenta należy opłacać składki ZUS
  • Jak urlop bezpłatny udzielony na dni robocze wpływa na wyliczenie podstawy wymiaru składek ZUS
  • Czy konkubinę można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny
 • Zasiłki
  • Kiedy płatnik powinien naliczyć odsetki od wypłaconych zasiłków
  • Czy pracownik uzyska prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli nie ma szkolenia bhp
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku ze stosunku pracy, jeżeli równocześnie prowadzi działalność
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2015 z komentarzem - wybór