Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/06

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy umowa o pracę może być zawarta od niedzieli
  • Polscy pracodawcy mogą domagać się rozstrzygnięcia przed sądem zasadności stosowania niemieckiej płacy minimalnej do pracowników delegowanych
  • Od 18 maja 2018 r. rolnicy korzystający z pomocy przy zabiorach mają obowiązek zgłosić zatrudnionych do KRUS
  • Od 1 czerwca 2018 r. wzrośnie kwota renty socjalnej
  • Czy można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów do umów, które stanowią różne elementy jednego dzieła
  • Jak po rozpoczęciu stosowania RODO pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • O to pytają kadrowi
  • Jak długo pracownik może pełnić w domu dyżur pod telefonem po przepracowaniu 8-godzinnej dniówki
  • Czy zgoda pracownika na przelewanie mu na konto wynagrodzenia może być dorozumiana
  • Czy zamiast urlopu na żądanie można pracownikowi udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego
 • Aktualności
  • Zasady doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych
  • Nowa kwota bazowa stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Wyższa kwota bazowa stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji
  • Zmiana kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP
  • Wyższe stawki uposażenia zasadniczego niektórych grup zaszeregowania funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Nowe stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP
  • Zmiana mnożników kwoty bazowej w niektórych grupach zaszeregowania strażaków PSP
  • Przepisy o społecznej inspekcji pracy częściowo niezgodne z konstytucją
  • Zasady zatrudniania pomocników rolnika przy zbiorach roślin uprawnych
  • Obniżka wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Zmiana wysokości wynagrodzeń pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
  • Nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  • Nowa wysokość renty socjalnej od 1 czerwca 2018 r.
 • Temat numeru
  • Jak rozliczać pracowników delegowanych w zakresie podatku i składek ZUS
 • Prawo pracy
  • Czy ukraińskiemu obywatelowi trzeba wliczyć do urlopu wypoczynkowego szkołę wyższą ukończoną na Ukrainie
  • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego szczególnym grupom pracowników
  • Czy po zmianach przepisów będzie można przetwarzać za zgodą kandydata do pracy więcej jego danych, niż wynika z Kodeksu pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak opłacać godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych
  • Jak rozliczyć podróż prezesa zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania
  • Kiedy pracownikowi zatrudnionemu na niepełny etat przysługuje dofinansowanie do okularów korygujących wzrok
  • Jak wynagradzać pracownika w wieku przedemerytalnym za nie wykonywanie pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak stosować wyłączenia składkowe w odniesieniu do rad nadzorczych – 8 najczęstszych problemów płatników składek
  • Jak rozliczyć składki z działalności gospodarczej za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy
  • Jak oskładkować przychody emeryta realizującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
 • Zasiłki
  • Jak uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku przychód za miesiąc, którego zleceniobiorca nie przepracował w połowie
  • Czy przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego wpływa na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
  • Jak rozliczać wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • GIODO wyjaśnia
  • Czy przyszły pracodawca może domagać się referencji od kandydata do pracy
 • Bhp w firmie
  • Czy osobą wyznaczoną do wykonywania zadań służby bhp może być pracownik zatrudniony w formie telepracy
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Ubezpieczenia i składki – najnowsze zmiany w przepisach ZUS